Władze i kadra

Uczelnia – Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

W trosce o wysoki poziom nauczania Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. szczególnie starannie dobiera pracowników naukowo-dydaktycznych.
Gwarancją jakości kształcenia jest kadra wykładowców o wysokich kwalifikacjach zawodowych:

  • własna kadra naukowa,
  • kadra z renomowanych polskich uczelni
  • oraz przedstawiciele praktyki gospodarczej.

Nasi wykładowcy wywodzą się m.in. z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu – Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp., Uniwersytetu Szczecińskiego oraz renomowanych uczelni niepublicznych.

Uczelnia ściśle współpracuje z szerokim gronem praktyków z terenu Gorzowa Wlkp. i województwa (są to m.in. audytorzy, doradcy podatkowi, radcy prawni, doradcy zawodowi, dyrektory HR, dyrektorzy finansowi, kierownicy produkcji, logistycy). Swoją wiedzą oraz umiejętnościami praktycznymi uzupełniają oni kadrę nauczycieli akademickich.