Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Rekrutacja Studia podyplomowe Zasady rekrutacji

Rekrutacja na studia podyplomowe 2017/2018

O przyjęcie na STUDIA PODYPLOMOWE w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp. mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.

Wymagane dokumenty:

  • podanie (poniżej do pobrania),
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • zdjęcie legitymacyjne - 2 szt. (w przypadku ubiegania się o przyjęcie na specjalność "Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo wewnętrzne" proszę o dostarczenie 3 szt.  zdjęć legitymacyjnych),
  • ksero dowodu osobistego.

Dokumenty mogą zostać przekazane osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń (bez egzaminów wstępnych).

Rekrutacja trwa do końca października 2017 r.

Załączniki do artykułu:
Podanie na studia podyplomowe 2017/2018

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki