Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Rekrutacja Studia podyplomowe Zasady rekrutacji

Rekrutacja na studia podyplomowe 2018/2019

O przyjęcie na STUDIA PODYPLOMOWE w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp. mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.

Możliwość DOFINANSOWANIA studiów podyplomowych w ramach Lubuskich Bonów Szkoleniowych >>>

Wymagane dokumenty:

  • podanie (poniżej do pobrania),
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • zdjęcie legitymacyjne - 2 szt. (w przypadku ubiegania się o przyjęcie na specjalność "Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo wewnętrzne" proszę o dostarczenie 3 szt.  zdjęć legitymacyjnych),
  • ksero dowodu osobistego.

Dokumenty mogą zostać przekazane osobiście lub  za pośrednictwem poczty.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń (bez egzaminów wstępnych).

Rekrutacja trwa od maja do 15 października 2018 r.

Szczegóły w zakładkach: Specjalności oraz Zasady rekrutacji.

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki