Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Centrum Mediacji Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektem

 

Na koniec II kwartału 2013 roku stopień zaawansowania realizacji projektu kształtuje się następująco:

Budżet

w PLN

w %

Całkowita wartość projektu

2880922,83

100

Koszty kwalifikowalne

2880922,83

100

Koszty poniesione

2199479,34

76,35

Środki otrzymane

2599648,66

90,23

 

Do końca projektu pozostało do zrealizowania:

- w okresie od sierpnia do października 2013 roku płatne staże dla absolwentów WSB;

- w okresie od lipca do października 2013 roku bezpłatne doradztwo psychologiczne;

- wydanie poradnika dla studentów.

 

Projekt zakończy się z dniem 30 listopada 2013 roku.

 

Zarządzanie projektami

Wraz z ostatnią transzą zaliczki na kwotę 170.000 PLN, któa wpłynęła 05 czerwca b.r. stan finansów w ramach projektu przedstawia się następująco:

środki dotychczas otrzymane 1 765 648,66 PLN tj. 61,29 % z należnej kwoty 2 880 922,83 PLN
zaliczki rozliczone 1 441 052,45 PLN tj. 81,62 % z otrzymanych zaliczek

 

Środki dotychczas wydane, wg stanu na 31 maja 2012:

dotychczas rozliczone + wydane w okresie (kwiecień-maj 2012):

1 441 052,45 + 126 302,26 PLN = 1 567 354,71 PLN

 

Wobec powyższego płynność finansowa projektu jest zachowana.

 

Koordynator projektu

Agnieszka Przybył

Zarządzanie projektem

31 grudnia minionego roku zakończyliśmy kolejny etap realizacji projektu, a jego stopień zaawansowania na koniec  IV kwartału 2011 prezentujemy poniżej:

Okres realizacji W miesiącach W procentach
Według planu   Luty 2010   Listopad 2013 46 100%
Rozliczony  Luty 2010  Grudzień 2011  23 50%


Budżet w PLN w procentach  
Całkowita wartość projektu     2 880 922,83
    100%    
Koszty kwalifikowane 2 880 922,83 100%
Koszty poniesione 1 270 045,88  44,08%
Środki otrzymane 1 395 648,66  48,44%

Za powodzenie przedsięwzięcia odpowiada Zespół Projektowy, którego trzon stanowią:

Koordynatorka Projektu – Agnieszka Przybył  a.przybyl@wsb.gorzow.pl

Asystentka Koordynatorki – Arleta Terpiłowska - Dworczak  a.dworczak@wsb.gorzow.pl

Koordynatorka Dydaktyczna Projektu - dr Anna Sobczak a.sobczak@wsb.gorzow.pl

Monitoring Projektu – Magdalena Nowak-Siwińska m.nowak@wsb.gorzow.pl

 

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki