Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Oferta Szkolenia Zarządzanie

Zarządzanie

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniach z zakresu szeroko pojętego Zarządzania.

Szkolenia kierowane są do osób chcących w krótkim czasie poszerzyć wiedzę i umiejętności.

 

Proponowane tematy szkoleń:

  • Przygotowanie przedsiębiorstwa do certyfikacji – ISO 9001 – 8h

  • Narzędzia zarządzania jakością – 16h

  • Społeczna odpowiedzialność biznesu – 16h

  • Firma wg zasad Kaizen – 16h

  • Firma według zasad Lean Management – 16h

  • Metody i narzędzia grupowego rozwiązywania problemów – 16h

  • Narzędzia doskonalenia produkcji – Lean, Kaizen, TOC – 16h

  • Zarządzanie wąskimi gardłami w procesach produkcyjnych – 16h

 

Szczegółowe informacje: tel. 95 733 66 68.

 

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki