Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Uczelnia Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa

Partnerzy zagraniczni WSB to zarówno organizacje pozarządowe, a wśród nich stowarzyszenia (Tourist-Information "Oderbruch und Lebuser Land" czy Verein Słubfurt), instytucje otoczenia biznesu (bbw Bildungswerk der Wirtschaft Berlin, Handwerkskammer Frankfurt Oder) oraz spółki prawa handlowego (Business and Innovation Centre Frankfurt Oder  GmbH).

Dzięki tej  różnorodności WSB zrealizowała szereg międzynarodowych przedsięwzięć, jak LuBITour - Lubusko Brandenburskie Inspiracje (Warsztaty) Turystyczne, konferencji tematycznych (Aktywni obywatele – już czy jeszcze nie? Doświadczenia polsko-niemieckiego pogranicza w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego, Wyzwania dla szkolnictwa zawodowego w zjednoczonej Europie - doświadczenie polskie  i niemieckie).

Efektem współpracy zagranicznej WSB są zarówno możliwości wymiany know-how w wielu obszarach życia społecznego i gospodarczego, jak i środki europejskie pozyskane z programów międzynarodowych.

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki