Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Studia I stopnia Erasmus Uczelniane Zasady Programu Erasmus

Uczelniane Zasady Programu Erasmus

W czerwcu 2007 roku Komisja Europejska nadała WSB rozszerzoną Kartę Erasmusa, która uprawnia Uczelnię do uczestnictwa w Programie w latach akademickich 2007-2013 oraz do ubiegania się o dofinansowanie wymiany studentów i kadry, uczestnictwa w projektach wielostronnych czy aktualizacji i udoskonalania wprowadzonego na WSB systemu ECTS. Karta nakłada ponadto na uczelnię obowiązek przestrzegania założeń Programu, w tym podstawowej zasady uznawalności okresu studiów spędzonych przez studenta na uczelni partnerskiej za granicą.

Załączniki do artykułu:
Uczelniane Zasady Programu Erasmus

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki