Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Oferta Szkolenia Szkolenia dla administracji samorządowej

Główne obszary szkoleniowe

  • Podstawy prawne zarządzania jednostką samorządu terytorialnego

  • Zarządzanie finansami w administracji publicznej

  • Strategia rozwoju gminy / miasta itd.

  • Zarządzanie wizerunkiem jednostki samorządu terytorialnego

  • Umiejętności interpersonalne

W ramach każdego z obszarów tematycznych oferujemy od kilku do kilkunastu szkoleń, każde dopasowane do specyfiki działalności instytucji administracji samorządowej.

Szczegółowe informacje: 95 733 66 68.

Zapraszamy!

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki