Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Centrum Mediacji Przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy Szkolenia

Informacje dotyczące szkoleń

Z końcem roku akademickiego 2012/2013 zakończyły się również bezpłatne szkolenia. Ze szkoleń mogli skorzystać wszyscy studenci Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. Na podstawie przeprowadzonej ankiety przygotowano szkolenia „szyte na miarę”, czyli szkolenia przygotowane specjalnie dla naszych studentów. Łącznie od początku realizacji projektu przeprowadzono 240 godzin bezpłatnych szkoleń

BEZPŁATNE SZKOLENIA

Terminy szkolenia pt. " AutoCAD".

więcej ...

BEZPŁATNE SZKOLENIA

Termin szkolenia pt.„Zarządzanie czasem”


 

więcej ...

BEZPŁATNE SZKOLENIA

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU W GORZOWIE WLKP.

więcej ...

Szkolenia dla studentów w ramach projektu Gospodarka przestrzenna - kierunek z wizją

Z dniem 24.05.2012 r. w uzgodnieniu z p. Rektor, Dziekanem WNE, Dziekanem WNH oraz Koordynatorem projektu podjęta została decyzja o rezygnacji z dalszej realizacji szkoleń zaplanowanych według dotychczasowego harmonogramu w związku z małą ilośćią osób zainteresowanych uczestnictwem w takim szkoleniu.

Szkolenia

Bezpłatne szkolenia, finansowane w ramach projektu unijnego pt. "Gospodarka Przestrzenna - kierunek z wizją" są skierowane do wszystkich chętnych studentów I stopnia. Projekt przewiduje cykl 10 szkoleń w każdym roku akademickim. Do chwili obecnej w szkoleniach uczestniczyło 64 studentów. Studenci mieli możliwość wyboru tematyki szkoleń, a przychylając się do ich prośby, szkolenia planowane były na weekendy.

Realizowane były dwa tematy:

„Bilans umiejętności i predyspozycji zawodowych” – celem szkolenia było zdobycie wiedzy na temat własnych kompetencji i predyspozycji zawodowych, analiza rynku pracy pod kątem poszukiwania zatrudnienia oraz poznanie zasad ułatwiających poszukiwanie pracy połączone z przygotowaniem planowania przyszłości zawodowej i kształtowania w zakresie wyznaczania celów.

„Zarządzanie sobą w czasie” - celem szkolenia było zdobycie wiedzy na temat możliwości szybszego i skuteczniejszego osiągania celów poprzez efektywne gospodarowanie czasem własnym i czasem współpracowników.

Już dziś zapraszamy wszystkich studentów do przesyłania swoich propozycji tematycznych na kolejne edycje, na adres:

Biuro Karier

III piętro, pokój 323,

tel.  95 733 66 63,

e-mail: biurokarier@wsb.gorzow.pl

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki