Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Oferta Studia I stopnia Sylwetka absolwenta

Sylwetka absolwenta WSB

Kim będziesz po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w WSB:

  • dobrze wykształconym specjalistą, absolwentem nowoczesnej Uczelni, o którego będzie zabiegał rynek pracy;
  • osobą potrzebną gospodarce i społeczeństwu dzięki ugruntowanej wiedzy z zagadnień ekonomicznych, socjologicznych, prawniczych;
  • absolwentem profesjonalnie przygotowanym do aktywnego poszukiwania pracy, staży, praktyk w kraju i zagranicą - w tym wspomoże Cię Biuro Karier WSB;
  • atrakcyjnym kandydatem na pracownika dzięki studiom zagranicznym oraz doświadczeniu zawodowemu, które zdobędziesz podczas praktyk studenckich;
  • osobą przygotowaną do uruchomienia własnej działalności gospodarczej;
  • partnerem w rozmowach w języku angielskim lub niemieckim, co potwierdzi certyfikat międzynarodowy TELC, który możesz  zdobyć po II roku studiów (certyfikat TELC na poziomie B2 jest honorowany przez urzędy służby cywilnej);
  • osobą skuteczną w działaniu dzięki sprawnej obsłudze komputera i internetu;
  • absolwentem przygotowanym do samodzielnego rozwiązywania problemów dotyczących stosunków międzyludzkich, kwestii społecznych, problemów organizacyjnych i personalnych w przedsiębiorstwie oraz instytucji;
  • osobą, która dzięki studiom w WSB poszerzy grono przyjaciół oraz zrealizuje swoje marzenia.

Absolwenci WSB są profesjonalnie przygotowani do rozwijania działalności innowacyjnej w zmieniającej sie rzeczywistości gospodarczej i społecznej. Potrafią właściwie łączyć teorię z praktyką oraz szybko dostosowywać się do zmieniających warunków ekonomiczno-politycznych. Są przygotowani do pracy w strukturach administracyjno-samorządowych, podmiotach gospodarczych, organizacjach społecznych i politycznych oraz do prowadzenia działalności na własny rachunek.

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki