Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Rekrutacja Studia I stopnia

Rekrutacja na studia I stopnia w WSB

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. zakończyła rekrutację 2017/2018 na 3-letnie studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku ZARZĄDZANIE (o profilu praktycznym).

UWAGA! Bieżąca rekrutacja być może była OSTATNIĄ SZANSĄ
na podjęcie 3-LETNICH niestacjonarnych studiów I stopnia!
Ministerstwo zapowiada wydłużenie studiów niestacjonarnych
z 6 do 7 semestrów już od października 2018 r.
[więcej informacji nt. planowanych zmian w szkolnictwie wyższym >>>]

 

Wyższa Szkoła Biznesu jako jedyna w regionie proponuje studiowanie dwóch specjalności w systemie modułowym - za cenę jednego czesnego.

Student WSB w trakcie trzech lat studiów ukończy dwie specjalności (a nie jedną, jak w innych uczelniach). Specjalności zostały ze sobą połączone w moduły. Każdy moduł obejmuje dwa zakresy tematyczne - ściśle ze sobą powiązane i komplementarne wobec siebie, w których treści uzupełniają się wzajemnie. Połączenie dwóch specjalności z nowoczesnym podejściem do kształcenia na studiach I stopnia daje szansę na sprostanie oczekiwaniom rynku pracy. To właśnie absolwent WSB będzie wyposażony w odpowiedni zakres praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędne do satysfakcjonującej pracy zawodowej.

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. jest również jedyną uczelnią w regionie, która kształci studentów na kierunku Zarządzanie o profilu praktycznym. Pozostałe lokalne uczelnie kształcące studentów studiów I stopnia na kierunkach ekonomicznych oferują kształcenie o profilu akademickim (czyli teoretycznym).

Do wyboru następujące moduły specjalnościowe:

1) Zarządzanie produkcją oraz Zarządzanie logistyczne

2) Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą oraz Zarządzanie kadrami

3) Zarządzanie procesami logistycznymi w służbach mundurowych oraz Zarządzanie transportem.

4) Zarządzanie kryzysowe oraz Zarządzanie bezpieczeństwem - NOWOŚĆ!

 

Rekrutacja trwa od maja do końca września.

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji (do pobrania PODANIE NA STUDIA) oraz czesnym, opłatami i zniżkami (obowiązującymi w roku akad. 2017/2018).

 

 INFORMATOR o studiach I stopnia na rok akademicki 2017/2018 >>>

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki