Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Rekrutacja Studia I stopnia

Rekrutacja na studia I stopnia w WSB

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. prowadzi rekrutację na 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) na kierunku ZARZĄDZANIE o profilu praktycznym rozpoczynające się w roku akad. 2018/2019.

Wyższa Szkoła Biznesu jako jedyna w regionie proponuje studiowanie dwóch specjalności w systemie modułowym - za cenę jednego czesnego.

Student WSB w trakcie trzech lat studiów ukończy dwie specjalności (a nie jedną, jak w innych uczelniach). Specjalności zostały ze sobą połączone w moduły. Każdy moduł obejmuje dwa zakresy tematyczne - ściśle ze sobą powiązane i komplementarne wobec siebie, w których treści uzupełniają się wzajemnie. Połączenie dwóch specjalności z nowoczesnym podejściem do kształcenia na studiach I stopnia daje szansę na sprostanie oczekiwaniom rynku pracy. To właśnie absolwent WSB będzie wyposażony w odpowiedni zakres praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędne do satysfakcjonującej pracy zawodowej.

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. jest również jedyną uczelnią w regionie, która kształci studentów na kierunku Zarządzanie o profilu praktycznym. Pozostałe lokalne uczelnie kształcące studentów studiów I stopnia na kierunkach ekonomicznych oferują kształcenie o profilu akademickim (czyli teoretycznym).

Do wyboru następujące moduły specjalnościowe:

1) Negocjacje i mediacje oraz Psychologia w zarządzaniu - NOWOŚĆ!

2) Zarządzanie produkcją oraz Zarządzanie logistyczne

3) Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą oraz Zarządzanie kadrami

4) Zarządzanie procesami logistycznymi w służbach mundurowych oraz Zarządzanie transportem.

 

Rekrutacja trwa od maja do końca września.

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji (do pobrania PODANIE NA STUDIA) oraz czesnym, opłatami i zniżkami (obowiązującymi w roku akad. 2017/2018).

 

INFORMATOR o studiach I stopnia na rok akademicki 2018/2019 >>>

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki