Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Rekrutacja Studia I stopnia Rekrutacja online

Rekrutacja online

Witamy w systemie rekrutacji online na studia I stopnia w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp.


Rekrutacja online na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie trwa od 1 maja do 15 września 2018 r. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z procedurą rekrutacji on-line oraz dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Aby zapisać się na studia wykonaj następujące czynności:

  • Zapoznaj się z Regulaminem Studiów WSB,
  • Zapoznaj się z Regulaminem Płatności,
  • Wypełnij formularz rekrutacyjny (link na dole strony),
  • Komplet dokumentów należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty rejestracji on-line.

Dokumenty, które należy dostarczyć do Działu Organizacji Studiów:

  • Podanie (wydrukowane przez DOS - do podpisu na miejscu w WSB),
  • Świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis),
  • Kserokopię dowodu osobistego,
  • 4 zdjęcia o wymiarach 35x45mm,
  • 3 koperty C6 (małe) ze znaczkami oraz adresem zwrotnym kandydata,
  • Kserokopię dowodu uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (w wysokości 80 zł).

PAMIĘTAJ

Zapoznaj się z Regulaminem Płatności!

Numer konta, na które należy dokonać wpłaty:

mBank S.A. Oddział Korporacyjny w Gorzowie Wlkp.
97 1140 1443 0000 2481 0500 1001
z dopiskiem WPISOWE


Uwaga!

Możesz się zapisać w systemie on-line tylko na jeden moduł specjalnościowy.

Prosimy o zapoznanie się z wyżej opisaną procedurą rekrutacji on-line oraz dokładne wypełnienie formularza zapisu:

*REKRUTACJA ONLINE*


SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki