Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Centrum Mediacji Realizacja nowego kierunku

Uroczyste rozdanie dyplomów absolwentom kierunku realizowanego w ramach projektu "Gospodarka Przestrzenna - kierunek z wizją"

DYPLOMATORIUM 2013

Serdecznie zapraszamy absolwentów wraz z rodzinami na uroczyste wręczenie dyplomów, które odbędzie się w sobotę 13 lipca 2013r. o godz. 10:00 w auli Wyższej Szkoły Biznesu.

więcej ...

Konferencja Naukowa "Lokalne i regionalne problemy gospodarki przestrzennej" - 6 czerwca 2013 r.

18 lutego rozpocznie się ostatni semestr studiów

18 lutego rozpocznie się ostatni semestr studiów na kierunku Gospodarka Przestrzenna, prowadzonym w ramach realizacji projektu „Gospodarka Przestrzenna - kierunek z wizją”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej ...

Konferencja Naukowa "Lokalne i regionalne problemy gospodarki przestrzennej" - 31 maja 2012 r.

Z przyjemnością pragniemy zaprosić Państwa na II Konferencję pt. „Lokalne i regionalne problemy gospodarki przestrzennej ”, która odbędzie się 31 maja 2012 w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp.

W trakcie konferencji poruszone zostaną kwestie związane ze zmianami zachodzącymi w obszarze gospodarki przestrzennej. Tematyka konferencji zakłada interdyscyplinarność gospodarki przestrzennej i dlatego kierowana jest do specjalistów zajmujących się jej różnymi aspektami ekonomicznymi, architektonicznymi, technicznymi i społecznymi oraz kulturowymi. Interdyscyplinarny charakter gospodarki przestrzennej daje duże możliwości spojrzenia na różnorodne i złożone problemy polskiej przestrzeni w skali lokalnej i regionalnej z różnych punktów widzenia, a przez to większe szanse na znalezienie skutecznych rozwiązań.  

Konferencja realizowana jest w ramach projektu pt.: „Gospodarka przestrzenna – kierunek z wizją” - finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Po konferencji planowane jest wydanie publikacji – osoby, które są zainteresowane przesłaniem artykułu proszone są o jego przesłanie do 30 marca 2012 zgodnie z wymogami edytorskimi.


Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres: konferencja.gp@wsb.gorzow.pl lub faksem (95) 733 66 60. 

Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konferencjiRADA PROGRAMOWA KONFERENCJI
dr Waldemar Gulczyński
prof. dr hab. Lucjan Agapow
prof. dr hab. Waldemar Budner
prof. dr hab. Dariusz Piesik
prof. dr hab. Jacek Nowak
dr hab. Arnold Bernaciak
dr inż. arch. Przemysław Biskupski
dr Anna Czekirda
dr Helena Dobrowolska – Kaniewska
dr Hanna Krajewska
dr Katarzyna Kulczyńska
dr Marek Kubik
dr inż. Irena Łucka
dr Anna Sobczak

Rozpoczęła się rekrutacja na płatne staże

W ramach realizacji projektu "Gospodarka przestrzenna - kierunek z wizją" najlepsi absolwenci Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp., mogą skorzystać z udziału w płatnych stażach organizowanych wspólnie z Lubuską Organizacją Pracodawców.

Staż to niezawodna forma nauki polegająca na zdobywaniu wiedzy i umiejętności praktycznych w miejscu pracy. Stanowi jedną z form aktywizacji zawodowej oraz pozwala absolwentowi płynnie wejść na rynek pracy.

Rekrutacja na staż w I edycji prowadzona jest od 01 do 10 czerwca 2011 roku. W pierwszej kolejności o przyjęciu decydować będzie wysokość średniej z ocen uzyskanych w toku studiów. Możliwość udziału w rekrutacji mają wszyscy tegoroczni absolwenci.

Zapraszamy wszystkich tegorocznych absolwentów do wzięcia udziału w pierwszej edycji programu stażowego realizowanego w ramach projektu Gospodarka Przestrzenna - kierunek z wizją. 


W Zarządzeniu Rektora nr 2/2011 - staż, znajdą Państwo wytyczne dotyczące rekrutacji.

Szczegółowe informacje dostępne są w pokoju numer 301, tel. 95 7336676, adres: e.stodolska@wsb.gorzow.pl.

Konferencja Naukowa "Lokalne i regionalne problemy gospodarki przestrzennej" - 2 czerwca 2011 r.

OBSZARY TEMATYCZNE
Miasto jako forma organizacji i zagospodaro-wania przestrzeni geograficznej.
Kapitał ludzki i społeczny, a zagospodarowa-nie przestrzenne.
Możliwości wdrażania rozwoju zrównoważonego miast w urbanizującej się przestrzeni.
Przemiany na obszarach wiejskich – szanse i zagrożenia.
Rozwój terenów przyrodniczo wartościowych.
Problemy i wyzwania gospodarki przestrzennej miast wobec nowych potrzeb społeczeństwa i gospodarki.RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI
dr Waldemar Gulczyński
prof. dr hab. Lucjan Agapow
prof. dr hab. Waldemar Budner
prof. dr hab. Dariusz Piesik
prof. dr hab. Jacek Nowak
dr hab. Arnold Bernaciak
dr inż. arch. Przemysław Biskupski
dr Helena Dobrowolska – Kaniewska
dr Hanna Krajewska
dr Katarzyna Kulczyńska
dr Marek Kubik
dr inż. Irena Łucka
dr Anna SobczakKOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI NAUKOWEJ
mgr Arleta Terpiłowska-Dworczak
e-mail: a.dworczak@wsb.gorzow.pl

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.
Wydział Nauk Ekonomicznych
ul. Myśliborska 30, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.wsb.gorzow.plUDZIAŁ W KONFERENCJI
Udział w konferencji był BEZPŁATNY.
Koszty dojazdu na konferencję oraz koszty noclegów pokrywali uczestnicy.

Załączniki do artykułu:
Program konferencji

Realizujemy kolejny etap spotkań z doradcą zawodowym w ramach Projektu Gospodarka przestrzenna

Jednym z zadań realizowanych w ramach projektu unijnego Gospodarka przestrzenna - kierunek z wizją, jest przygotowanie studentów WSB do wejścia na rynek pracy. W ramach tych działań zatrudniony został doradca zawodowy, który wypracuje z uczestnikami Indywidualny Plan Działania. Cykl spotkań z doradcą poprzedził czterogodzinny warsztat, który odbył się 23.03.2011 r., a już dzisiaj odbywają się indywidualne spotkania. Kolejny etap przewidziany jest na II kwartał 2011 r., w związku z tym zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów WSB. Zgłoszenia przyjmowane są w Biurze Karier.

Ruszają pierwsze warsztaty oraz szkolenia organizowane w ramach Projektu Gospodaka Przestrzenna - kierunek z wizją

W ramach projektu unijnego studenci WSB mieli możliwość zgłaszania się na cykl bezpłatnych warsztatów i szkoleń. Dnia 23 i 24 marca odbędą się pierwsze warsztaty - Tworzenie Indywidualnych Planów Działania". Natomiast 26 i 27 marca, rozpoczną się szkolenia - "Zarządzanie sobą w czasie".

Terminy realizacji najbliższych szkoleń można znaleść w planie grup: Z3K, Z3P i Z3U. W najbliższym czasie zostanie także zamieszczony pełny harmonogram.

Osoby, które wyraziły chęć uczestnictwa, proszone są o przyjście na szkolenia z dowodem osobistym. W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań proszę kontakt z Biurem Karier: tel 957 33 66 63, biurokarier@wsb.gorzow.pl

Konferencja Naukowa "Lokalne i regionalne problemy gospodarki przestrzennej" - 2 czerwca 2011 r.

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością pragniemy zaprosić Państwa na I Konferencję pt. „Lokalne i regionalne problemy gospodarki przestrzennej ”, która odbędzie się 2 czerwca 2011 w  Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Interdyscyplinarny charakter gospodarki przestrzennej daje duże możliwości spojrzenia na różnorodne i złożone problemy polskiej przestrzeni w skali lokalnej i regionalnej z różnych punktów widzenia, a przez to większe szanse na znalezienie skutecznych rozwiązań. Oczekiwane były referaty dotyczące diagnozy sytuacji oraz możliwych do zastosowania i zastosowanych w praktyce rozwiązań problemów przestrzennych.

więcej ...

Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń

Zapraszamy wszystkich studentów WSB do skorzystania z cyklu bezpłatnych szkoleń organizowanych przez Wyższą Szkołę Biznesu w Gorzowie Wlkp. w ramach projektu unijnego. W najbliższym czasie odbędą się szkolenia: ,,Zarządzanie sobą w czasie, czyli jak oszczędzać czas i efektywnie nim dysponować" oraz ,,Bilans umiejętności i predyspozycji zawodowych".

Istnieje również możliwość zgłaszania się na inne planowane szkolenia: Praca w grupie, Sztuka podejmowania decyzji, Jak zaplanować swoją ścieżkę kariery, Trening kreatywności, Dokumenty aplikacyjne oraz Rozmowa kwalifikacyjna.

Bezpłatne szkolenia dostępne są wyłącznie dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu. Ilość miejsc jest ograniczona.więcej ...

Spotkanie informacyjne dla studentów Gospodarki Przestrzennej w ramach Projektu "Gospodarka Przestrzenna - kierunek z wizją"

Dnia 30 września 2010 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp., odbyło się spotkanie informacyjne dla studentów Gospodarki przestrzennej - uczestników projektu „Gospodarka przestrzenna – kierunek z wizją” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej ...

Uwaga Kandydaci i Kandydatki na studia! Od 1 lipca rusza rekrutacja na Gospodarkę Przestrzenną

Od 1 lipca rusza rekrutacja na studia I stopnia na Gospodarce Przestrzennej - kierunku dofinansowanym z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Punkt rekrutacyjny znajduje się w hallu uczelni (parter).

więcej ...

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki