Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Projekty UE

Zakończenie projektów

UWAGA!

W związku z zakończeniem projektów skierowanych do studentów Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. wszystkie informacje zawarte w zakładce PROJEKTY UE mają charakter archiwalny.

Studenci II-go roku studiów - praktykanci

Osoby, które złożyły u opiekuna praktyk i staży wniosek o odbycie praktyk ze wskazaniem pracodawcy mogą odbierać porozumienia wraz ze skierowaniem na praktyki zawodowe.

Wśród złożonych przez Was wniosków są tez takie osoby, które jeszcze nie wiedziały gdzie chcą odbyć praktyki, lub też chcą skorzystać z pomocy opiekuna praktyk i staży oraz biura karier. Pamiętajcie, że jesteśmy do Waszej dyspozycji i chętnie pomożemy w poszukiwaniu miejsca odbywania praktyki.

 

więcej ...

Trwają warsztaty z Doradcą Zawodowym

W ramach projektu „Gospodarka Przestrzenna - Kierunek z Wizją” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki odbywają się warsztaty ułatwiające „wejście” na rynek pracy.

więcej ...

Staż to wyzwania, a nie parzenie kawy

Zapraszamy do artykułu o tym samym tytule, który ukazał się na portalu gazeta.pl Artykuł opisuje płatne staże jakie zapewniliśmy naszym studentom w ramach projektu Gospodarka Przestrzenna. Zapraszamy do lektury. Link do artykułu.

Podsumowanie I edycji staży dla absolwentów WSB

Wyższa Szkoła Biznesu wraz z partnerem projektu Lubuską Organizacją Pracodawców w dniu 08.11.2011 r. zorganizaowała spotkanie podsumowujące I edycję staży 2010/2011, w której wzieło udział 10 absolwentów WSB. Mieliśmy zaszczyt gościć nie tylko stażystów ale również przedstawicieli pracodawców.

więcej ...

Konferencja podsumowująca projekt ABC Przedsiębiorczości

17 listopada 2011 o godz. 10:00 w auli WSB odbędzie się konferencja podsumowująca projekt połączona z finałem konkursu ABC Przedsiębiorczości. Zapraszamy wszystkich biorących udział w projekcie a także kibiców. Podczas konferencji zostanie przedstawiony przebieg projektu, ogłoszone zostaną wyniki z gry strategicznej Titan. Zespoły zgłoszone do II kat. konkursu będą miały max. 10 min. na prezentację swoich konkursowych biznesplanów. Po konferencji zapraszamy na poczęstunek.

 

 

Dla uczestników projektu ze szkół w Słubicach i Sulęcinie zostaną podstawione autobusy. W Sulęcinie przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych, ul. Witosa 49 o godz. 08:00, natomiast dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach i Zespołu Szkół Technicznych w Słubicach autobus podstawiony będzie przy ZST, ul. Niepodległości 13 o godz. 08:00. Zapraszamy.

Wiecej o projekcie.

Wyniki półfinału rozgrywek w grze symulacyjnej JA Titan w ramach projektu ABC Przedsiębiorczości

Zakończył się półfinał rozgrywek w grze symulacyjnej JA Titan. Przypomnijmy, że gra jest częścią zajęć z przedsiębiuorczości w ramach projektu ABC Przedsiębiorczości.

więcej ...

Stypendia naukowe dla doktorantów

W maju 2011 r. rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego na kolejny rok realizacji projektu systemowego z Poddziałania 8.2.2 pt. „Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego”.  Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie serdecznie zapraszamy do odwiedzania strony internetowej www.efs.lubuskie.pl. Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty odnajdziecie Państwo w zakładce Stypendia doktoranckie – projekt systemowy. 
Serdecznie zapraszamy. 

"Doradztwo we wdrożeniu zintegrowanego, informatycznego systemu zarządzania przedsiębiorstwem" umowa o dofinansowanie projektu podpisana

W dniu 7 stycznia 2011 r., Wyższa Szkoła Biznesu podpisała umowę o dofinansowanie projektu "Doradztwo we wdrożeniu zintegrowanego, informatycznego systemu zarządzania przedsiębiorstwem" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Więcej informacji w zakładce projekty.

 

Fundusze Europejskie... dla rozwoju lubuskiego


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14,000 euro.

 

więcej ...

ABC Przedsiębiorczości - kolejny sukces Wyższej Szkoły Biznesu

W dniu 2 grudnia 2010 r. na stronie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przedstawiono listę rankingową projektów złożonych w konkursie otwartym dla Działania 9.5 PO KL - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Miło nam poinformować, że projekt "ABC Przedsiębiorczości"  przygotowany w Wyższej Szkole Biznesu otrzymując 94 punkty znalazł się na 12 miejscu wśród 109 ocenionych projektów  i został rekomendowany do dofinansowania.

więcej ...

"Doradztwo we wdrożeniu zintegrowanego, informatycznego systemu zarządzania przedsiębiorstwem" - decyzja o rekomendowaniu projektu do dofinansowania

W dniu 2 listopada Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o rekomendowaniu do dofinansowania projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr LRPO/2.3/1/2010 (IV). Projekt Wyższej Szkoły Biznesu, "Doradztwo we wdrożeniu zintegrowanego, informatycznego systemu zarządzania przedsiębiorstwem" został zatwierdzony do dofinansowania. Wyniki konkursu opublikowano na stronie Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

 

"Doradztwo we wdrożeniu zintegrowanego, informatycznego systemu zarządzania przedsiębiorstwem" - kolejny sukces WSB

W dniu 21 października na stronie

Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

opublikowano wyniki oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie składanych w ramach konkursu otwartego LRPO/2.3/1/2010.
Wniosek Wyższej Szkoły Biznesu pt. "Doradztwo we wdrożeniu zintegrowanego, informatycznego systemu zarządzania przedsiębiorstwem" uzyskał 126,5 punktu dzięki czemu zajął I miejsce na liście rankingowej.
Lista rankingowa nie jest zestawieniem projektów, które otrzymają dofinansowanie.
Kolejnym etapem będzie decyzja Zarządu Województwa o rekomendowaniu konkretnych projektów do dofinansowania.

"Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w północnej części województwa lubuskiego" - kolejny sukces WSB

W dniu dzisiejszym na stronie www.efs.lubuskie.pl ukazały się listy rankingowe w ramach konkursu 9.2 PO KL. Wyższa Szkoła Biznesu uplasowała się na 5 miejscu na liście rankingowej uzyskując łącznie 82,5 punktu, tym samym została rekomendowana do dofinansowania. Kolejnym krokiem jest rozpoczęcie etapu negocjacji a później podpisanie umowy, po czym WSB przystąpi do wdrażania Projektu.

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14,000 euro

więcej ...

Spotkanie informacyjne w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

W dniu 16 czerwca w siedzibie gorzowskiego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przedstawiciel Biura Projektów Europejskich i Współpracy z Zagranicą przeprowadził spotkania informacyjne z młodzieżą na temat możliwości jakie dają fundusze europejskie.

Współpraca z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej

W dniu 14 czerwca w siedzibie zielonogórskiego oddziału Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej odbyło się spotkanie w którym wzięli udział: Dyrektor Fundacji oraz przedstawicieli Wyższej Szkoły Biznesu, w tym Dyrektor Biura Projektów Europejskich i Współpracy z Zagranicą oraz Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń.

więcej ...

Obszary współpracy z Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorców

21 maja w siedzibie Izby Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp. odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli Dyrektor Izby Rzemiosła i Przedsiębiorców oraz przedstawiciele Wyższej Szkoły Biznesu, w tym Kanclerz Uczelni i Dyrektor Biura Projektów Europejskich i Współpracy z Zagranicą.

więcej ...

Spotkanie z Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Elżbietą Polak

W dniu 19 maja 2010 r., przedstawiciel Wyższej Szkoły Biznesu (Dyrektor Biura Projektów Europejskich i Współpracy z Zagranicą) uczestniczył w spotkaniu z p. Wicemarszałek Elżbietą Polak, zorganizowanym przez Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową w Gorzowie Wielkopolskim.

więcej ...

„Znaczenie osi Odry w ramach regionu korytarza skandynawsko-adriatyckiego”

W dniu 18 maja 2010 r., przedstawiciel Wyższej Szkoły Biznesu (Dyrektor Biura Projektów Europejskich i Współpracy z Zagranicą) brał udział w polsko-niemieckich warsztatach, które odbyły się w Collegium Polonicum w Słubicach.
Spotkanie, zorganizowane przez Niemiecki Związek Mieszkalnictwa, Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej oraz Frankfurcki Instytut Logistyki Ekologicznej, poświęcone było znaczeniu osi Odry w ramach rozwoju regionu korytarza skandynawsko-adriatyckiego.

więcej ...

II Targi Funduszy Europejskich

W dniach 8-9 maja 2010 r., Biuro Projektów Europejskich i Współpracy z Zagranicą WSB reprezentowane przez Joannę Daukszę i Mariusza Florczaka uczestniczyło w II edycji Targów Europejskich, które odbyły się w hali przy ul. Przemysłowej 14-15 w Gorzowie Wielkopolskim.

więcej ...

Akcja Edukacja - kolejny sukces

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp., otrzymała dofinasowanie na realizację projektu "Akcja Edukacja" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt realizowany jest w ramach priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Studiuj za darmo "kierunek z wizją".

Mając na uwadze zmiany prawne a co za tym idzie nowe potrzeby rynku pracy w obszarze gospodarowania przestrzenią Wyższa Szkoła Biznesu wspólnie z Partnerem Lubuską Organizacją Pracodawców przystąpiła do realizacji projektu pt. „Gospodarka Przestrzenna- kierunek z wizją” w ramach Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”.

 

więcej ...

Konkurs na stanowiska w projekcie "Gospodarka Przestrzenna"

Zarząd Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. w składzie:
mgr Ewa Pawlak - Kanclerz
mgr Tomasz Chodór - Wicekanclerz
dr Maria Wójtowicz - Rektor
ogłasza konkurs na stanowiska w projekcie "Gospodarka Przestrzenna - kierunek z wizją"

więcej ...

Targi Funduszy Europejskich

W dniach 8-9 maja 2009 r. Wyższa Szkoła Biznesu uczestniczyła w pierwszych, gorzowskich Targach Funduszy Europejskich. Organizatorem Targów, w których wzięło udział ok. 60 wystawców z Polski i Niemiec, był Wydział Rozwoju i Promocji Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

 

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki