Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Uczelnia Projekty Europejskie

Biuro Projektów Europejskich

Biuro Projektów jest jednostką funkcjonującą przy Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Celem działalności Biura jest pozyskiwanie środków finansowych na inwestycje i rozwój Uczelni pochodzących w szczególności z funduszy strukturalnych i programów wspólnotowych Unii Europejskiej oraz grantów krajowych. Zajmuje się również monitorowaniem projektów, które są w trakcie realizacji.

Biuro poszukuje również projektodawców, z którymi Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp., może współpracować, jako partner bądź podwykonawca w projektach szkoleniowych i badawczych w szczególności w branży edukacyjnej i społecznej

Zadania Biura Projektów Europejskich:

  • gromadzenie informacji na temat programów i funduszy europejskich;
  • doradztwo na rzecz jednostek organizacyjnych uczelni w zakresie możliwości pozyskania środków z funduszy Unii Europejskiej;
  • rozpowszechnianie informacji wśród jednostek administracyjnych uczelni o możliwościach uzyskania dofinansowania na realizację projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej;
  • gromadzenie dokumentacji dotyczącej udziału jednostek WSB w programach finansowanych przez Unię Europejską;
  • przygotowanie i realizacja projektów;
  • prowadzenie ewidencji składanych wniosków o dofinansowanie projektu;
  • współpraca z instytucjami partnerskimi;
  • monitorowanie realizowanych w WSB projektów finansowanych ze środków europejskich;
  • sporządzanie sprawozdań dotyczących udziału poszczególnych jednostek WSB w programach finansowanych przez Unię Europejską;
  • prowadzenie korespondencji z Instytucją Wdrażającą.

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki