Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Uczelnia Biuro Karier Praktyki

Praktyki zawodowe

Wszyscy studenci są zobowiązani do zaliczenia praktyk zawodowych.

PRAKTYKI OBOWIĄZUJĄCE STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW (którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2015/2016).

Studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2015/2016 (obecny III rok studiów) obowiązują praktyki w wymiarze 12 tygodni (łącznie 480 godzin lekcji, czyli 360 godzin zegarowych).

Zgodnie z Regulaminem praktyk, mogą być one realizowane w częściach, jednak każda z nich nie powinna trwać krócej niż 3 tygodnie. Realizacja praktyk może rozpocząć się nie wcześniej niż po zakończeniu zajęć dydaktycznych drugiego semestru studiów. Zakończenie praktyk powinno nastąpić nie później niż do końca V semestru. Suma punktów ECTS zdobywanych przez cały okres studiów uwzględnia także praktyki zawodowe, co jest równoznaczne z tym, że zaliczenie praktyk (którego dokonuje dziekan) jest jednym z warunków zaliczenia V semestru studiów.

więcej ...

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki