Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Uczelnia Biuro Karier Praktyki

Praktyki zawodowe

Wszyscy studenci są zobowiązani do zaliczenia praktyk zawodowych.

PRAKTYKI DLA STUDENTÓW OBECNEGO II ROKU STUDIÓW (którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2014/2015)

Studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2014/2015 (obecny II rok studiów) obowiązują praktyki w wymiarze 4 tygodni (łącznie 160 godzin).
Zgodnie z planem studiów, praktyki zawodowe są realizowane po IV semestrze (w przerwie wakacyjnej pomiędzy II i III rokiem studiów). Zakończenie praktyk powinno nastąpić nie później niż do końca V semestru. Suma punktów ECTS zdobywanych przez cały okres studiów uwzględnia także praktyki zawodowe, co jest równoznaczne z tym, że zaliczenie praktyk (którego dokonuje dziekan) jest jednym z warunków zaliczenia V semestru studiów.

PRAKTYKI OBOWIĄZUJĄCE STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW (którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2015/2016).

Studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2015/2016 (obecny I rok studiów) obowiązują praktyki w wymiarze 12 tygodni (łącznie 480 godzin).

Zgodnie z Regulaminem praktyk, mogą być one realizowane w częściach, jednak każda z nich nie powinna trwać krócej niż 3 tygodnie. Realizacja praktyk może rozpocząć się nie wcześniej niż po zakończeniu zajęć dydaktycznych drugiego semestru studiów. Zakończenie praktyk powinno nastąpić nie później niż do końca V semestru. Suma punktów ECTS zdobywanych przez cały okres studiów uwzględnia także praktyki zawodowe, co jest równoznaczne z tym, że zaliczenie praktyk (którego dokonuje dziekan) jest jednym z warunków zaliczenia V semestru studiów.

więcej ...

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki