Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Uczelnia Biuro Karier Poradniki

Wolontariat

Wolontariat, to nowa forma zdobywania doświadczenia zawodowego.

WOLONTARIAT TO DOBROWOLNA, BEZPŁATNA, ŚWIADOMA DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INNYCH, WYKRACZAJĄCA POZA ZWIĄZKI RODZINNO – KOLEŻEŃSKO – PRZYJACIELSKIE.

więcej ...

Staże - zdobywanie doświadczeń zawodowych

Staż – stwarza możliwość nabycia przez osoby bezrobotne umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

więcej ...

Referencje

Jeżeli kandydat do pracy posiada referencje wystawione przez poprzednich pracodawców, wówczas może je załączyć do składanych dokumentów. Jeżeli w CV zamieszcza się informację, że referencje zostaną dostarczone na życzenie, to należy ten fakt uzgodnić
z poprzednim pracodawcą, który miałby ich udzielić.

Dlatego należy pamiętać, aby po zakończonych praktykach, stażach uzyskać od pracodawcy referencje, które mogą wzbogacą nasz życiorys zawodowy.

więcej ...

Przygotowanie listu motywacyjnego

List motywacyjny zwany jest również aplikacją. Jest podaniem o pracę, w którym można rozwinąć te elementy życiorysu, które podkreślają naszą przydatność na stanowisko, o które się ubiegamy. Zadaniem listu motywacyjnego jest zaprezentowanie swojej osoby jako najlepszego kandydata na konkretne stanowisko, a przez to zachęcenie potencjalnego pracodawcy do przeczytania i przeanalizowania załączonego życiorysu (CV).

więcej ...

Przygotowanie Curriculum Vitae

Podstawowe zasady dotyczące przygotowania CV i listu motywacyjnego:

Życiorys zawodowy i list motywacyjny są podstawowymi dokumentami, którymi posługujemy się poszukując pracy. Głównym celem CV i listu motywacyjnego jest zainteresowanie potencjalnego pracodawcy naszą osobą. Życiorys i list motywacyjny to narzędzia kreowania własnego wizerunku zawodowego.

więcej ...

Praktyki - zdobywanie doświadczeń zawodowych

Praktyki to możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych oraz wzbogacenia własnego życiorysu zawodowego.

Studenci poważnie myślący o swojej karierze zawodowej, którzy chcą uniknąć problemów ze znalezieniem pierwszej pracy, powinni zastanowić się nad możliwością zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych jeszcze w trakcie trwania studiów.
PAMIĘTAJ!
Im wcześniej zaczniesz pracować i wzbogacać swój życiorys zawodowy, tym większe masz szanse po ukończeniu studiów na znalezienie pracy.
Starając się o miejsce pracy, mamy do pokonania kilkanaście czy kilkadziesiąt osób. Warto zauważyć, że konkurencja jest obok nas i tak samo jak my szuka pracy, dlatego czas, aby dobrze przygotować się do poszukiwania pracy i zrobić wszystko, aby zostać zauważonym. Nieodzownym elementem wyróżniających nas wśród innych absolwentów jest dorobek zawodowy, który został wypracowany jeszcze w trakcie trwania studiów.

więcej ...

Podziękowanie za spotkanie

Osoby poszukujące pracy, po odbytej każdej rozmowie kwalifikacyjnej (bez względu na rezultat) powinny złożyć pisemne podziękowanie do pracodawcy, za czas poświęcony na spotkanie z kandydatem do pracy.

więcej ...

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki