Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Uczelnia Współpraca międzynarodowa Partnerzy zagraniczni

Partnerzy zagraniczni WSB

Universidade Fernando Pessoa w Porto, PORTUGALIA

W ramach umowy z uniwersytetem portugalskim od roku akademickiego 2003/2004 mają miejsce wymiany studentów i wykładowców WSB na kierunku zarządzanie oraz socjologia. Wrażenia z pobytu studentów w Porto można było śledzić na naszych stronach internetowych. Studia w Portugalii odbyło dotychczas sześcioro studentów. W maju 2004 gościliśmy wykładowcę z UFP w Porto, który uczestniczył także w zorganizowanej przez WSB konferencji naukowej. Dwóch wykładowców WSB wyjechało na tygodniowe wykłady do Portugalii w czerwcu 2004. W czerwcu 2005 studenci portugalscy także mogli uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez naszego wykładowcę. Wykłady i zajęcia warsztatowe spotkały się z wielkim uznaniem portugalskich nauczycieli akademickich oraz z olbrzymim zainteresowaniem tamtejszych studentów.
http://www.ufp.pt

Fachhochschule w Erfurcie, NIEMCY

Od roku akademickiego 2004/2005 studenci zarządzania uczestniczą w wymianach w ramach programu z kolejnym partnerem WSB -Fachohschule w Erfurcie w Niemczech. Studenci szkolą język niemiecki i poznają tajniki wiedzy ekonomicznej z niemieckiej perspektywy. W roku 2007 do Erfurtu wyruszyli pierwsi studenci Socjologii. Uczelnia w Erfurcie organizuje także tzw. szkoły letnie , w których uczestniczą studenci i wykładowcy WSB.
http://www.fh-erfurt.de

Fachhochschule w Koblencji, NIEMCY

Od roku akademickiego 2005/6 studenci niemiecko-języczni mogą uczestniczyć w wymianie z partnerem z Koblencji. Umowa do roku 2010 dotyczy studentów Zarządzania i Socjologii.

Vitus Bering, Horsens, DANIA

Bardzo ciekawie rozwija się współpraca z partnerem duńskim, który prowadzi ścieżkę anglojęzyczną – wszystkie zajęcia dla studentów z partnerskich uczelni prowadzone są po angielsku. W roku 2005/6 wyjechały dwie studentki. W bieżącym roku z wykładami do Horsens wyjechał wykładowca WSB.

http://www.vitusbering.dk

Graiciunas School of Management w Kownie, LITWA

W styczniu 2009 roku Wyższa Szkoła Biznesu podpisała umowę partnerską z V. A. GRAICIUNAS SCHOOL OF MANAGEMENT – Wyższą Szkołą Zarządzania w Kownie na Litwie. Umowa sygnowana przez rektorów przewiduje pięcioletnią wymianę studentów, nauczycieli akademickich oraz pracowników administracyjnych.
Nowa uczelnia partnerska kształci studentów na kierunkach: prawo, turystyka, marketing i zarządzanie oraz handel międzynarodowy. Wyższa Szkoła Zarządzania w Kownie współpracuje aktywnie ze swoimi dotychczasowymi partnerami zagranicznymi z Danii, Finlandii, Belgii, Irlandii, Hiszpanii i Francji.
Głównymi obszarami współpracy między Wyższą Szkołą Biznesu, a nową uczelnią partnerską są wymiany studenckie w ramach studiów/praktyk oraz wymiany kadry akademickiej i administracyjnej.
www.avm.lt

Uniwersytet YASAR w Izmirze (Turcja)

Od 2 lutego 2011 roku, tj. od daty zawarcia dwustronnej umowy o współpracy, do grona partnerów WSB w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Erasmus należy Uniwersytet YASAR w Izmirze.
Decyzję o utworzeniu uczelni podjęły w 1999 roku prywatni inwestorzy, cenieni za ich wkład w rozwój tureckiej gospodarki.  Pierwsze zajęcia odbyły się w campusie  Alsancak w roku akademickim 2002-2003.
Wizją tego młodego i nowoczesnego uniwersytetu jest  lojalność wobec wartości naukowych, etycznych i moralnych, reakcja na globalne zmiany oraz ćwiczenie sprawności jako niezbędnego elementu jakości, a kierunki jego działań wyznaczone zostały na podstawie wyników badań przeprowadzonych w społeczeństwie tureckim.
www.yasar.edu.tr/en/

Studenci zagraniczni w WSB

W roku akademickim 2005/6 po raz pierwszy gościliśmy w naszej uczelni studentów zagranicznych. Czwórka studentów z Erfurtu razem ze swoimi polskimi kolegami pogłębiała wiedzę z zakresu zarządzania.

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki