Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Studia podyplomowe Opłaty i zniżki

Opłaty za studia podyplomowe

Możliwość DOFINANSOWANIA studiów podyplomowych w ramach Lubuskich Bonów Szkoleniowych

[więcej...]

Na studiach podyplomowych WSB nie obowiązuje opłata wpisowa.

Koszty czesnego na studiach podyplomowych zostały podane przy opisie poszczególnych specjalności.

 

Formy płatności

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. oferuje Słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia podyplomowe. Słuchacz może dokonać opłaty:

  • jednorazowej,
  • semestralnej,
  • w czterech ratach.

Wysokość oraz termin dokonywania opłat za studia podyplomowe zależy od wybranej formy płatności i jest określany w umowie ze Słuchaczem.

Numer konta, na które należy uiszczać opłatę za studia podyplomowe:

mBank S.A. Oddział Korporacyjny w Gorzowie Wlkp.
97 1140 1443 0000 2481 0500 1001
z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE oraz NAZWA SPECJALNOŚCI.

 

Zniżki

Dla absolwentów WSB:

Absolwenci Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. otrzymują 5% rabatu przy podjęciu nauki na studiach podyplomowych w Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń.

Zniżka rodzinna:

Osoby, które są bliskimi członkami rodzin Słuchaczy i Absolwentów studiów podyplomowych w WSB, otrzymują 5% rabatu przy podjęciu nauki na studiach podyplomowych.

Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują:

  • 5% rabatu przy podjęciu nauki na drugiej specjalności studiów podyplomowych;
  • 10% - na trzeciej i kolejnych specjalnościach.

Zniżki dla firm:

Firmy, które finansują w całości lub dofinansują studia swoim pracownikom przy zapisie na studia pracowników firmy, będącej jednocześnie płatnikiem, korzystają z następujących rabatów z tytułu opłat za studia podyplomowe:

  • przy zapisie 4-6 osób - 5% rabatu z tytułu opłat za studia każdej ze zgłaszanych osób;
  • przy zapisie 7-10 osób - 10% rabatu z tytułu opłat za studia każdej ze zgłaszanych osób;
  • przy zapisie powyżej 10 osób - 15% rabatu z tytułu opłaty za studia każdej ze zgłaszanych osób.

Ww. rabaty przyznawane są na wniosek Słuchacza i nie podlegają sumowaniu. Słuchaczowi przysługuje prawo wyboru jednego z rabatów. Rabaty uwzględnia się w wysokości opłaty określonej w umowie o studia podyplomowe, a podnoszone przez Słuchaczy wnioski w tym zakresie po podpisaniu umowy nie podlegają uwzględnieniu.

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki