Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Oferta Badania Obszary badawcze

Obszary badawcze

Do najczęściej realizowanych projektów PBN WSB należą:

  • badania opinii społecznej,
  • badania rynku pracy,
  • badania satysfakcji i lojalności klientów
  • badania wizerunku marki.

Badania opinii społecznej

dostarczają niezbędnych informacji potrzebnych w procesie podejmowania decyzji zarówno w wymiarze lokalnym jak i makrosystemowym. Mogą mieć charakter zarówno diagnostyczny - pozwalający na identyfikację preferowanych przez badaną zbiorowość rozwiązań jak i prognostyczny - pozwalający na przewidywanie reakcji badanej zbiorowości na planowane zmiany.

Badania rynku pracy

obejmują wielowymiarowe analizy sporządzane dla szeroko rozumianych uczestników tego rynku, przede wszystkim dla pracodawców oraz wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy.

Badania satysfakcji i lojalności klientów

Celem jest m.in. określenie znajomości i pozycji marek produktów, potrzeb i preferencji konsumenckich, stylu życia i zachowania konsumentów a także mechanizmu decyzji zakupu.

Badania wizerunku marki

dotyczą badania znajomości, postrzegania i wizerunki marki lub firmy na tle marek i firm konkurencyjnych.

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki