Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Uczelnia Krajowe Ramy Kwalifikacji Nauczanie tradycyjne a według KRK w WSB

Nauczanie tradycyjne a nauczanie zgodne z zasadami KRK

Nauczanie tradycyjne

Nauczanie w WSB zgodnie z KRK

Przewaga zajęć wykładowych Przewaga zajęć praktycznych, z których wiedzę i umiejętności można zastosować w konkretnych sytuacjach zawodowych
Wiedza nie zawsze aktualna Najnowsze trendy w danym obszarze wiedzy
Nauczyciele teoretycy Udział praktyków i specjalistów
Tradycyjne metody wykładowe Projekty, warsztaty, gry symulacyjne, laboratoria
Naśladowanie, odtwórczość Samodzielność i praca twórcza
Modele, schematy Innowacyjne projekty i niekonwencjonalne myślenie
Pamięciowe przyswajanie wiedzy Uczenie się ze zrozumieniem, rozwój własnych kompetencji osobistych
Gotowe rozwiązania Poszukiwanie własnych oraz niestandardowych rozwiązań
Przymus uczestnictwa Chęć uczestnictwa

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki