Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Oferta Badania Metody badawcze

Metody badawcze

Badania ilościowe

pozwalają na przeprowadzenie wielowymiarowych analiz statystycznych. Służą w głównej mierze określeniu zasięgu badanych zjawisk.
Ten typ badania wybierany jest najczęściej w przypadku, gdy potrzebne są informacje na temat wielkości określonego zjawiska. W badaniach ilościowych możliwe jest także stwierdzenie istnienia związków przyczynowo-skutkowych między np. cechami społeczno-demograficznymi konsumentów a ich wyborami na rynku. Jeżeli badania te opierają się na reprezentatywnej próbie, pozwalają na przenoszenie wniosków opracowanych na ich podstawie na całą populację.

Stosujemy następujące metody pozyskiwania danych empirycznych:

  • wywiady kwestionariuszowe bezpośrednie (face-to-face),
  • ankiety pocztowe,
  • sondaż telefoniczny.

Badania jakościowe

koncentrują się przede wszystkim na jakościowym opisie rzeczywistości. Narzędziem badawczym jest w tym wypadku rozmowa indywidualna lub grupowa prowadzona przez moderatora w oparciu o scenariusz.
Ten typ badania wybierany jest najczęściej w przypadku, gdy potrzebne są informacje na temat przyczyn jak i samego procesu podejmowania decyzji o zakupie, źródeł postaw i zachowań w stosunku do produktu, efektywności przekazu reklamowego itp.

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki