Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Studia podyplomowe Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Informacje o możliwościach dofinansowania z KFS

Skorzystaj z dofinansowania i rozpocznij w WSB STUDIA PODYPLOMOWE już od marca 2017 r.!

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy wspiera pracodawców w kształceniu osób pracujących.

Celem  KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań rynku pracy.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) dofinansowuje podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w wieku 45+.

Kto może skorzystać ze środków KFS?

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie kompetencji pracowników lub własnych.

Wysokość dofinansowania z KFS:

  • Pracodawca, który zatrudnia 10 i więcej pracowników może otrzymać 80% dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego – z własnych środków pokryje 20% kosztów.
  • Pracodawca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników może otrzymać 100% dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego.
  • Maksymalna wartość dofinansowania to 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Środki KFS można przeznaczyć na:

  • Określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ze środków KFS.
  • Kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą.
  • Egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych.
  • Badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu.
  • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.
  • Tematyka szkoleń, które odbędą pracownicy, nie jest odgórnie narzucona i decyduje o niej sam pracodawca.

Druki i wnioski do pobrania w PUP w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 110 (pok.113) lub w filiach urzędu w Kostrzynie i Witnicy.
Więcej informacji: www.gorzow.praca.gov.pl, tel. 957360663.

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. >>>

Informacja o wysokości środków KFS na 2017 rok i zasadach ich podziału (MRPiPS) >>>

 

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki