Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Uczelnia Krajowe Ramy Kwalifikacji Korzyści dla studenta WSB

Korzyści dla studenta WSB

 

Mając wgląd w efekty kształcenia student dowie się, jaką wiedzę, umiejętności i kompetencje nabędzie w trakcie nauki.

Uczestnicząc w zajęciach skonsultowanych z przedstawicielami rynku pracy student samodzielnie zaprojektuje ścieżkę studiów wybierając odpowiednie moduły zajęć.

Studia w WSB pozwolą nie tylko zdobyć wiedzę i umiejętności, ale także poszukiwane na rynku umiejętności personalne i społeczne. Dzięki temu absolwent uzyska faktyczne przygotowanie do pracy zawodowej.

Dzięki współpracy i konsultacji programów kształcenia z pracodawcami absolwent otrzyma wykształcenie odpowiadające aktualnym potrzebom rynku pracy w kraju i za granicą.

Absolwent otrzyma dyplom ukończenia studiów z konkretnymi efektami kształcenia, jakie uzyskał w trakcie studiów w WSB.

Wyższa Szkoła Biznesu aktywnie promuje i wdraża w życie ideę Krajowych Ram Kwalifikacji. W Uczelni prowadzone są prace nad zmianami w planach i programach studiów w celu dostosowania ich do założeń KRK. Wiele obecnie prowadzonych zajęć – szczególnie warsztatów oraz zajęć projektowych - jest zgodnych z zasadami kształcenia wg KRK.

W dniu 12.10.2011 odbyła się konferencja dla dyrektorów i nauczycieli szkół o profilach zawodowych na temat KRK w oświacie. Materiały dostępne są na stronie WSB

 

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki