Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Rekrutacja Studia I stopnia Indeksy dla najlepszych

Konkurs

"Indeks dla najlepszych" jest konkursem skierowanym do wszystkich kandydatów na studia w Wyższej Szkole Biznesu. Ideą konkursu jest wyłonienie kandydata z najlepszymi wynikami po ukończeniu szkoły średniej i zdaniu matury. Do konkursu zakwalifikowani zostaną automatycznie wszyscy kandydaci na studia, którzy spełniają następujące warunki:

  • są/będą tegorocznymi maturzystami,
  • na świadectwie maturalnym uzyskali średnią z ocen końcowych oraz matury w wysokości co najmniej 75%.
  • złożą podania na studia I-go stopnia w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp. w okresie od 30 czerwca do 31 sierpnia 2013 r.

Osoba z najlepszymi wynikami otrzyma od WSB stypendium w wysokości 100% czesnego na I rok studiów I-go stopnia.

Załączniki do artykułu:
Regulamin konkursu

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki