Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Studia I stopnia Stypendia Dla niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest świadczeniem, które może otrzymać każdy student niepełnosprawny. Jedynym kryterium jest posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Student musi złożyć wniosek wraz z zaświadczeniem o stopniu niepełnosprawności wydanym przez zespół orzekający oraz kopią dokumentu tożsamości.

Załączniki do artykułu:
Załącznik nr1
Wniosek

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki