Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Rekrutacja Studia I stopnia Czesne, opłaty, zniżki

Opłaty, czesne i zniżki dla studentów rozpoczynających naukę w roku akad. 2017/2018

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna wynosi 50 zł.

Numer konta, na które należy wpłacać opłatę rekrutacyjną:

mBank S.A. Oddział Korporacyjny w Gorzowie Wlkp.
97 1140 1443 0000 2481 0500 1001
z dopiskiem WPISOWE

Czesne

Wysokość czesnego dla studentów I roku, rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018 prezentuje tabelka (czesne różni się na poszczególnych latach studiów):

Czesne

I rok
studiów

2017/18

II rok
studiów

2018/19

III rok
studiów

2019/20

10 rat miesięcznych
385 zł 390 zł 395 zł
2 raty semestralne 1850 zł 1890 zł 1920 zł
Opłata jednorazowa roczna 3650 zł 3700 zł 3750 zł

Regulamin płatności na studiach I stopnia na rok akademicki 2017/2018

 

Czesne dla studentów II i III roku w roku akad. 2017/18, zgodnie z podpisaną umową o studia, wynosi:

II rok - 390 zł miesięcznie (studia rozpoczęte w roku akad. 2016/2017)

III rok - 395 zł miesięcznie (studia rozpoczęte w roku akad. 2015/2016)


Zniżki

Zniżka dla osób w wieku 50+!

Rabat 25% na czesne dla kandydatów w wieku 50 lat i więcej. Rabat dotyczy pierwszego roku studiów I stopnia.

Zniżka rodzinna:

Bliscy członkowie rodzin studentów i absolwentów WSB są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej (przez najblizszych członków rodziny studenta lub absolwenta WSB należy rozumieć jego rodzeństwo, współmałżonka, dzieci oraz rodziców).

Zniżka dla firm:

Firmy, które finansują w całości lub dofinansowują studia swoim pracownikom:
- przy skierowaniu na studia co najmniej 2 osób - 5% rabatu z tytułu czesnego każdej ze zgłaszanych osób,
- przy skierowaniu na studia co najmniej 4 osób - 10% rabatu z tytułu czesnego każdej ze zgłaszanych osób.

ZNIŻKI I RABATY NIE SUMUJĄ SIĘ.

 

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki