Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Oferta Szkolenia Certyfikat językowy TELC

Certyfikat językowy TELC

TELC The European Language Certificates - system egzaminów stworzonych w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego: uczenia się, nauczania, oceniania Rady Europy: Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment.

TELC został opracowany i jest administrowany przez organizację non-profit WBT (Weiterbildungs-Testsysteme GmbH) będącą członkiem Stowarzyszenia Europejskich Organizacji nadających certyfikaty językowe uznawane na arenie międzynarodowej.

jest członkiem


Certyfikat TELC można uzyskać po zdaniu egzaminu, który sprawdza znajomość języka, kładąc szczególny nacisk na umiejętność porozumiewania się, a nie na znajomość gramatyki. Certyfikaty TELC uwzględniają różne poziomy zaawansowania językowego i w chwili obecnej obejmują dziesięć języków europejskich.

Więcej informacji na stronie TELC.

Studium Jezyków Obcych przy Wyższej Szkole Biznesu jest jedynym Centrum Egzaminacyjnym TELC w woj. lubuskim.
SJO prowadzi także kursy językowe przygotowujące do ww. egzaminów dla grup zorganizowanych.

Potwierdzeniem atrakcyjności wyżej wymienionych certyfikatów jest fakt, że Studium Języków Obcych WSB organizuje egzaminy międzynarodowe od ponad dziesięciu lat. Cieszą się one bardzo dużym zainteresowaniem. SJO przeegzaminowało dotychczas ponad 2.000 osób!

Egzaminy TELC są uznawane i akredytowane w wielu krajach europejskich !!!

  • w Niemczech certyfikaty z języka angielskiego, francuskiego, hiszpanskiego i niemieckiego uznawane są jako egzaminy wstępne lub końcowe w wielu kolegiach i uniwersytetach, a także Izbach Przemyslowo-Handlowych. Certyfikat TELC potwierdza znajomość języka niemieckiego osób ubiegających się o niemieckie obywatelstwo i jest oficjalnie akceptowany przy uzyskaniu niemieckiego obywatelstwa.
  • we Francji certyfikaty TELC są uznawane przez Francuskie Izby Handlowe (CEL)
  • na Węgrzech i w Czechach akredytują je instytucje rządowe
  • we Włoszech Zertifikat Deutsch uznaje Ministerstwo Edukacji
  • w Hiszpanii egzaminy TELC są częścią państwowego systemu szkolnictwa
  • w Republice Słowackiej certyfikaty TELC są wymagane przy zatrudnieniu w wielu przedsiębiorstwach międzynarodowych.

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki