Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Uczelnia Biuro Karier

Biuro Karier WSB

Zadaniem naszego biura jest pomoc studentowi i absolwentowi w poruszaniu się po rynku pracy. Biuro Karier WSB działa pomiędzy trzema stronami: absolwentami i studentami, pracodawcami i uczelnią, pełniąc jednocześnie funkcję pośrednika między studentami, absolwentami a rynkiem pracy.

Współpracujemy m.in. z Wojewódzkim Urzędem Pracy i Powiatowymi Urzędami Pracy, organizacjami pracodawców, firmami, bankami, dzięki czemu wpływamy na pozyskiwanie nowych miejsc pracy, praktyk, staży. Pomagamy młodym ludziom w wyborze drogi zawodowej odpowiadającej ich aspiracjom i kwalifikacjom oraz stymulujemy ich aktywność w znalezieniu pracy, zarówno poprzez spotkania indywidualne, jak również poprzez organizowane warsztaty i spotkania z doradcami zawodowymi, specjalistami z zakresu rynku pracy również w Unii Europejskiej, pracodawcami itp.
W naszym Biurze można dowiedzieć się o podstawowych wymaganiach stawianych kandydatom, procedurach rekrutacji.

Umożliwiamy dostęp do banku ofert pracy, biuletynów informacyjnych o przedsiębiorstwach. Ponadto poszukujemy i udostępniamy propozycje praktyk i staży zawodowych, dzięki czemu student ma szanse na zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych, a firma ma zastępstwo za pracownika, który np. w tym czasie jest na urlopie czy zwolnieniu lekarskim.
Biuro Karier prowadzi bazę danych studentów i absolwentów szukających pracy, która umożliwia wyselekcjonowanie osób o określonych predyspozycjach i umiejętnościach w celu udostępniania ich danych pracodawcom prowadzącym rekrutacje pracowników.

Z usług naszego biura mogą korzystać:
  • studenci i absolwenci, chcący zdobyć nowe umiejętności, zapoznać z rynkiem pracy, znaleźć miejsce na praktykę, staż czy pracę,
  • pracodawcy poszukujący kandydatów do pracy, na praktyki, staże.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z naszych usług prosimy o pobranie formularza zgłoszeniowego (bezpośrednio w biurze lub przez Internet). Wypełniony formularz należy zwrócić osobiście do Biura Karier i przystąpić do rozmowy doradczej.

Załączniki do artykułu:
Formularz zgłoszeniowy Biura Karier WSB

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki