Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

O akademickości Gorzowa…

Dzisiejszy Gorzów to prężnie funkcjonujące miasto z niestety krótką tradycją akademicką. Jeszcze 11 lat temu nie było tu samodzielnej uczelni wyższej, a jedynym ośrodkiem był Zamiejscowy Wydział AWF z Poznania.

więcej ...

Kropla Życia

Wyższa Szkoła Biznesu, Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. oraz Fundacja Akademicki Salon Kulturalny  organizują w ramach Ogólnopolskiej Kampanii na rzecz Honorowego Krwiodawstwa „Krewniacy”, akcję pod hasłem „Kropla życia”. Celem akcji będzie zbiórka krwi dla polskich szpitali oraz promowanie idei Honorowego Krwiodawstwa.

więcej ...

Badamy skalę eurosieroctwa

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. oraz Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w ramach utworzonego w listopadzie 2006 roku Centrum Monitoringu Jakości Życia Mieszkańców Gorzowa Wlkp., przystąpiły do realizacji kolejnego projektu badawczego. Badania dotyczą tym razem skali zagranicznych migracji zarobkowych mieszkańców naszego miasta.

więcej ...

Przyłącz się! Obdaruj sobą innych

Obdaruj sobą Innych” jest hasłem przewodnim akcji „KREWNIAKÓW” promującej Transplantacje i Honorowe Krwiodawstwo. Głównym założeniem promocji Transplantacji jest wykorzystanie powszechnej społecznej akceptacji Honorowego Krwiodawstwa, by Transplantacje znalazły zrozumienie i akceptację społeczną wśród członków naszego społeczeństwa.

więcej ...

Wybory do Rad Wydziałów

Zgodnie z postanowieniami Statutu WSB w dniu 19 września 2008 Założyciel powołał Wydziałowe Komisje Wyborcze i zarządził wybory do Rady Wydziału na Wydziale Nauk Ekonomicznych oraz Rady Wydziału na Wydziale Nauk Humanistycznych.

więcej ...

Dyskutowali o uwarunkowaniach rozwoju państw europejskich

14 października 2008r. w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp. odbyła się cyklicznie organizowana konferencja naukowa „Techniczne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju państw europejskich. Stan, perspektywy, możliwości, zagrożenia”.

więcej ...

Konferencja naukowa

14 października 2008r. w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp. o godz. 10.00 odbędzie się Konferencja naukowa „Techniczne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju państw europejskich. Stan, perspektywy, możliwości, zagrożenia”.

więcej ...

Gorzowski mistrz ortografii wybrany

Dania 10 października 2008r. w Wyższej Szkole Biznesu odbył się Ogólnopolski Turniej Ortograficzny pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
Turniej był częścią ogólnopolskiej akcji edukacyjnej pod tytułem „Turniej Ortograficzny z Wyższą szkołą Humanistyczno – Ekonomiczną w Łodzi”.

więcej ...

Obdaruj sobą innych

Wyższa Szkoła Biznesu bierze udział w Kampanii społecznej „Łańcuch Krewniaków- Karta Oświadczenia woli”. Celem kampanii jest propagowanie, przybliżenie oraz dążenie do zwiększenia akceptacji społecznej idei transplantacji.

więcej ...

Zapraszamy na salony - Akademicki Salon Kulturalny

„Ludzie wymagają od miasta, w którym mieszkają, chodników, kanalizacji, sklepów, bieżącej wody. My wymagamy kultury. To ona wyzwala ciało od zniewolenia pracą, pozwala wyrażać siebie, jednoczy społeczeństwo” - podkreślają inicjatorki powołania Fundacji Akademicki Salon Kulturalny przy Wyższej Szkole Biznesu.

więcej ...

Znaleziono: 635 tekstów na stronach:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki