Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Walne Zgromadzenie ZIPH

24 maja 2010 r. przedstawiciele Wyższej Szkoły Biznesu uczestniczyli w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym Członków Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej, na którym został zatwierdzony bilans i sprawozdanie z działań z 2009 roku.

więcej ...

Targi pracy i edukacji

Dnia 25 maja 2010 r. Wyższa Szkoła Biznesu uczestniczyła w Targach Pracy i Targach Edukacyjnych pod hasłem PRACA – KARIERA – PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ oragnaizaowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy Lubuska Komenda Wojewódzka oraz Młodzieżowe Centrum Kariery i Punkt Pośrednictwa Pracy w Słubicach. Przedsięwzięcie odbyło się w Collegium Polonicum w Słubicach.

więcej ...

Certyfikat "Wiarygodna szkoła" po raz szósty

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp., jako jedyna uczelnia w województwie lubuskim, została uhonorowana już po raz szósty przez Akademickie Centrum Informacyjne z Poznania znakiem „Wiarygodna Szkoła”. Wyższa Szkoła Biznesu będzie się nim posługiwać w nadchodzącym roku akademickim 2010/11.

więcej ...

Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej


Chcesz zostać inspektorem ochrony przeciwpożarowej?

Twoje uprawnienia w czerwcu stracą ważność?

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. wraz z Ośrodkiem Szkoleniowym Komendy Wojewódzkiej PSP z siedzibą w Świebodzinie zaprasza wszystkich chętnych na „Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej”, którego celem jest przygotowanie uczestników do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

więcej ...

WSB uzyskało dofinansowanie na projekt badawczy

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało środki finansowe na realizację projektu badawczego pt. „Model referencyjny logistyki miejskiej a jakość życia mieszkańców”. Celem projektu jest budowa referencyjnego modelu logistyki miejskiej, który może służyć jako narzędzie jej doskonalenia dla poprawy jakości życia mieszkańców.

 

więcej ...

Obszary współpracy z Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorców

 21 maja w siedzibie Izby Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp. odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli Dyrektor Izby Rzemiosła i Przedsiębiorców oraz  przedstawiciele Wyższej Szkoły Biznesu, w tym Kanclerz Uczelni i Dyrektor Biura Projektów Europejskich i Współpracy z Zagranicą.

 

 

więcej ...

Spotkanie z Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Elżbietą Polak

W dniu 19 maja 2010 r., przedstawiciel Wyższej Szkoły Biznesu (Dyrektor Biura Projektów Europejskich i Współpracy z Zagranicą) uczestniczył w spotkaniu z p. Wicemarszałek Elżbietą Polak, zorganizowanym przez Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową w Gorzowie Wielkopolskim.
 

więcej ...

„Znaczenie osi Odry w ramach regionu korytarza skandynawsko-adriatyckiego”

W dniu 18 maja 2010 r., przedstawiciel Wyższej Szkoły Biznesu (Dyrektor Biura Projektów Europejskich i Współpracy z Zagranicą) brał udział w polsko-niemieckich warsztatach, które odbyły się w Collegium Polonicum w Słubicach.
Spotkanie, zorganizowane przez Niemiecki Związek Mieszkalnictwa, Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej oraz Frankfurcki Instytut Logistyki Ekologicznej, poświęcone było znaczeniu osi Odry w ramach rozwoju regionu korytarza skandynawsko-adriatyckiego.
 

więcej ...

"Szanse zatrudnienia absolwentów z perspektywy Procesu Bolońskiego"

W dniu 20 maja 2010 r. przedstawiciele Wyższej Szkoły Biznesu, w tym Kanclerz Uczelni, Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych, Kierownik Biura Karier uczestniczyli w seminarium pt. "Szanse zatrudnienia absolwentów z perspektywy Procesu Bolońskiego", którego organizatorem był Uniwersytet Zielonogórski oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

więcej ...

II Targi Funduszy Europejskich

W dniach 8-9 maja 2010 r., Biuro Projektów Europejskich i Współpracy z Zagranicą WSB reprezentowane przez Joannę Daukszę i Mariusza Florczaka uczestniczyło w II edycji Targów Europejskich, które odbyły się w hali przy ul. Przemysłowej 14-15 w Gorzowie Wielkopolskim.

Znaleziono: 627 tekstów na stronach:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki