Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Udział w praktykach prowadzonych w ramach realizacji projektu "Gospodarka przestrzenna - kierunek z wizją"

Wzmocnij swoją pozycję zawodową – weź udział w praktykach.

W ramach realizacji projektu „Gospodarka Przestrzenna – kierunek z wizją” studenci II roku wszystkich kierunków studiów w Wyższej Szkole Biznesu mogą wziąć udział w praktykach zawodowych organizowanych we współpracy z Lubuską Organizacją Pracodawców.

Praktyki zawodowe dają niepowtarzalną szansę na nabycie nowych umiejętności oraz sprawdzenie posiadanych kompetencji we współpracy z pracodawcą.

 

więcej ...

Studia podyplomowe od marca

 

Przyspieszymy twoją karierę zawodową - rozpocznij studia podyplomowe w marcu 2011r.

Studia podyplomowe w WSB to najatrakcyjniejsza oferta specjalności w regionie. Spośród 26 specjalności proponujemy m.in. Szkołę Trenerów Biznesu, Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, Zarządzanie Kadrami i Polityka Zatrudnienia, Zarządzanie w administracji publicznej

więcej ...

Rozpocznij studia I stopnia już od marca 2011

 

W Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp. rozpoczęła się rekrutacja na studia l-go stopnia. Rekrutacja trwa od 1 grudnia 2010r. do 28 lutego 2011r. Studenci rozpoczną rok akademicki 1 marca 2011r.
 W ramach studiów I-go stopnia WSB oferuje możliwość kształcenia na trzech kierunkach: SOCJOLOGIA, ZARZĄDZANIE, GOSPODARKA PRZESTRZENNA.

więcej ...

Studia od marca - Promocja

WSB organizatorem szkoleń dla Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

Wyższa Szkoła Biznesu realizuje przetarg organizowany przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. w zakresie organizacji szkoleń w ramach projektu systemowego pn. „Poprawa efektywności usług świadczonych przez administrację samorządową z powiatów gorzowskiego, słubickiego i sulęcińskiego” realizowanego w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania.

Od 24 stycznia 2011r. realizowane są następujące szkolenia:

  • Postępowanie egzekucyjne w administracji
  • Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie
  • Kurs komputerowy
  • FIDIC oraz prawo budowlane
  • Nowa ustawa o finansach publicznych

 

więcej ...

Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń

Zapraszamy wszystkich studentów WSB do skorzystania z cyklu bezpłatnych szkoleń organizowanych przez Wyższą Szkołę Biznesu w Gorzowie Wlkp.  w ramach projektu unijnego. W najbliższym czasie odbędą się szkolenia: ,,Zarządzanie sobą w czasie, czyli jak oszczędzać czas i efektywnie nim dysponować" oraz ,,Bilans umiejętności i predyspozycji zawodowych". Bezpłatne szkolenia dostępne są wyłącznie dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu. Ilość miejsc jest ograniczona.


 

więcej ...

Etykieta w biznesie, czyli firmowy savoir vivre

Zapraszamy wszystkich studentów WSB do podnoszenia swoich kwalifikacji i umiejętności poprzez udział w bezpłatnych szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Wyższą Szkołę Biznesu w Gorzowie Wlkp.  W najbliższym czasie zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu - Etykieta w biznesie, czyli firmowy savoir vivre.

więcej ...

Zapraszamy do udziału w projekcie "Portfolio Absolwenta"

Zapraszamy studentów WSB do podnoszenia swoich kwalifikacji i umiejętności podczas bezpłatnych szkoleń i warsztatów oraz praktyk, których potwierdzenia zebrane zostaną w Portfolio Absolwenta WSB.

więcej ...

Bezpłatne doradztwo psychologiczne w styczniu

UWAGA! Najbliższe, bezpłatne dyżury Pani Psycholog dla wszystkich Studentów WSB.

więcej ...

Oferta szkoleniowa w ramach projektu Gospodarka Przestrzenna

Od nowego 2011 roku Biuro Karier WSB zaprasza do udziału w szkoleniach wszystkich studentów WSB w następujących blokach tematycznych:

1) Tworzenie Indywidualnych Planów Działań (IPD):

2) Warsztaty:

a) bilans umiejętności i predyspozycji zawodowych,
b) zarządzanie sobą w czasie.

 

więcej ...

Znaleziono: 643 tekstów na stronach:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki