Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Światowy Dzień Walki z AIDS - debata otwarta

Dzień 1 grudnia uznany jest za Światowy Dzień Walki z AIDS przebiegający w bieżącym roku pod hasłem „Test na HIV. Test na odpowiedzialność”. Celem działań podejmowanych w ramach obchodów jest zwrócenie uwagi społeczeństwa, a szczególnie młodych ludzi na problematykę zakażeń HIV.

więcej ...

Zmiana na stanowisku Kanclerza WSB

Z dniem 30 listopada 2010r. moja praca na rzecz Uczelni zostanie zakończona.

Pragnę serdeczne podziękować wszystkim przyjaciołom Wyższej Szkoły Biznesu za dotychczasową współpracę, życzliwość i okazywaną pomoc.

Łącząc wyrazy głębokiego szacunku


Szymon Kopiecki

więcej ...

WSB organizatorem studiów podyplomowych dla Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.


Wyższa Szkoła Biznesu realizuje przetarg organizowany przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. w zakresie organizacji studiów podyplomowych o specjalności „Studia menadżerów samorządu terytorialnego” w ramach projektu systemowego pn. „Poprawa efektywności usług świadczonych przez administrację samorządową z powiatów gorzowskiego, słubickiego i sulęcińskiego” realizowanego w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania.

Pierwsze zajęcia na w/w specjalności odbędą się dnia 20 listopada 2010r. (tj. sobota)

więcej ...

WSB organizatorem studiów podyplomowych dla Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

Wyższa Szkoła Biznesu realizuje przetarg organizowany przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. w zakresie organizacji studiów podyplomowych o specjalności „Prawo i administracja publiczna” w  ramach projektu systemowego pn. „Poprawa efektywności usług świadczonych przez administrację samorządową z powiatów gorzowskiego, słubickiego i sulęcińskiego” realizowanego w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania.

Pierwsze zajęcia na w/w specjalności odbędą się dnia 20 listopada 2010r. (tj. sobota)

 

 

więcej ...

Aktywni obywatele. Już czy jeszcze nie?

7 grudnia 2010 roku Wyższa Szkoła Biznesu wraz ze Stowarzyszeniem Słubfurt, pod patronatem Urzędu Miasta Gorzowa organizuje polsko-niemiecką konferencję socjologiczną pod tytułem: Aktywni obywatele – już czy jeszcze nie? Doświadczenia polsko-niemieckie w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego. Konferencja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (woj. Lubuskie), Brandenburgia 2007-2013 z Funduszu Małych Projektów i Projektów Sieciowych Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz budżetu państwa. 

więcej ...

Informacja nt. stypendiów

Lista osób, które otrzymają świadczenia pomocy materialnej tj.: stypednium socjalne, stypendium na wyżywienie, stypenium mieszkaniowe, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypenium za wyniki w nauce oraz zapomgi została wywieszona na tablicy ogłoszeń na I piętrze przy biurze nr 106.

Jednocześnie informujemy, iż decyzje w sprawie świadczeń pomocy materialnej będzie można odbierać osobiście od dnia 26 listopada 2010 r. - prosimy mieć przy sobie dowód osobisty.

Osoby, które będą otrzymywały stypendia, a nie podały jeszcze numerów kont bankowych prosimy o osobiste zgłaszanie się do Biura 106 w celu pobrania odpowiednich druków.

Informujemy, że nie będziemy udzielać informacji telefonicznie.

Radosław Sikorski w WSB - wizyta odwołana

W związku z pilnym wyjazdem Ministra Spraw Zagranicznych RP - Radosława Sikorskiego na Ukrainę, informujemy o odwołaniu zaplanowanego spotkania na dzień 18.11.2010 r. w Wyższej Szkole Biznesu.

Konferencja podsumowująca projekt Eko-zarządzanie

10 listopada 2010r. w Auli Wyższej Szkoły Biznesu odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Badanie świadomości i potrzeb informacyjno – edukacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze eko-zarządzania w województwie lubuskim”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

więcej ...

Przerwy w dostępie do serwisu internetowego WSB

W związku z pracami konserwacyjnymi mogą wystąpić przerwy w dostępie do serwisu www w dniach 9-10 listopada.
Za utrudnienia bardzo przepraszamy
 

Debata kandydatów na Prezydenta Gorzowa Wlkp.

Dnia 4 listopada 2010 w Wyższej Szkole Biznesu odbyła się debata kandydatów na Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp., zorganizowana przez WSB oraz Gazetę Lubuską. Na pytania czytelników Gazety Lubuskiej oraz mieszkańców naszego miasta odpowiadali Hubert Piotr Beda, Artur Radziński, Elżbieta Rafalska oraz Krystyna Sibińska. Na debacie z przyczyn osobistych nie stawił się obecny Prezydent Tadeusz Jędrzejczak.

więcej ...

Znaleziono: 627 tekstów na stronach:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki