Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

WSB organizatorem szkoleń dla Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

Wyższa Szkoła Biznesu realizuje przetarg organizowany przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. w zakresie organizacji szkoleń w ramach projektu systemowego pn. „Poprawa efektywności usług świadczonych przez administrację samorządową z powiatów gorzowskiego, słubickiego i sulęcińskiego” realizowanego w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania.

więcej ...

Praktyki realizowane w ramach projektu Gospodarka Przestrzenna - kierunek z wizją

Podążając do najbardziej efektywnego przekazania studentom WSB, informacji dotyczących praktyk realizowanych w ramach projektu pt "Gospodarka Przestrzenna - kierunek z wizją", przygotowana została prezentacja multimedialna. Zachęcamy wszystkich studentów do zapoznania się z nią i przeanalizowania walorów jakie niesie za sobą uczestnictwo w 3-tygodniowych parktykach zawodowych.

 

więcej ...

Staże realizowane w ramach projektu Gospodarka Przestrzenna - kierunek z wizją

Zapraszamy studentów Wyższej Szkoły Biznesu do zapoznania się z prezentacją zawierającą niezbędne informacje na temat płatnych staży realizowanych w ramach projektu unijnego pt. Gospodarka Przestrzenna - kierunek z wizją. Zachęcamy do obejrzenia i samodzielnego ocenienia wartości jakie może nieść za sobą uczestnictwo w 3- miesięcznym stażu.

                                                                                                                                              

                                                                                

więcej ...

Spotkanie w ramach partnerstwa lokalnego na rzecz poradnictwa zawodowego

W dniu 02 czerwca br. Wyższa Szkoła Biznesu, kolejny raz uczestniczyła w spotkaniu zespołu roboczego w ramach partnerstwa lokalnego na rzecz poradnictwa zawodowego

więcej ...

Rozpoczęła się rekrutacja na płatne staże

W ramach realizacji projektu "Gospodarka przestrzenna - kierunek z wizją" najlepsi absolwenci Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp., mogą skorzystać z udziału w płatnych stażach organizowanych wspólnie z Lubuską Organizacją Pracodawców.

więcej ...

Konferencja "Logistyka miejska w oczach mieszkańców" - 3 czerwca 2011 r.

Konferencja była adresowana do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz studetnów. Udział w konferencji wzięli uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wlkp., Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie oraz Zespołu Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp. W konferencji uczestniczył również p. Adam Kozłowski - Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Konferencja została objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. Tadeusza Jędrzejczaka.

więcej >>>

Konferencja Naukowa "Lokalne i regionalne problemy gospodarki przestrzennej" - 2 czerwca 2011 r.

W konferencji udział wzięli pracownicy naukowi polskich uczelni oraz przedstawiciele lokalnych firm i instytucji (w tym Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Starostwa Powiatowego). Tematyka konferencji zakładała interdyscyplinarność gospodarki przestrzennej i dlatego skierowana została do specjalistów zajmujących się jej różnymi aspektami ekonomicznymi, architektonicznymi, technicznymi i społecznymi oraz kulturowymi.

więcej >>>

II Konferencja Naukowa "Zarządzanie wiedzą. Skuteczne metody i rozwiązania aplikacyjne" - 31 maja 2011 r.

Konferencja była skierowana do osób, które interesują się rozwojem i wdrażaniem metod zarządzania wiedzą w organizacjach. W konferencji udział wzięli pracownicy naukowi wyższych uczelni ekonomicznych i menedżerskich oraz przedstawiciele firm, w tym p. Szymon Łuszczewski - Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich Faurecia Gorzów Sp. z o.o.

więcej>>>

Uczelnia Przyjazna Pracodawcom

Wyższa Szkoła Biznesu bierze udział w projekcie „Uczelnia Przyjazna Pracodawcom”  Czynnikiem motywującym Naszą Uczelnię do przystąpienia do Projektu jest dbałość o zapewnienie jak najlepszego przygotowania naszych absolwentów do wejścia na rynek pracy. Jednym z elementów Projektu jest zgromadzenie opinii studentów i absolwentów uczelni wyższych na temat przebiegu studiów, uzyskanej wiedzy i umiejętności, możliwości zatrudnienia w trakcie i po studiach.

 

więcej ...

Znaleziono: 627 tekstów na stronach:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki