Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Uczelnia Projekty Europejskie ABC Przedsiębiorczości

ABC Przedsiębiorczości

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. rozpoczęła 1 marca 2011r. realizację projektu "ABC Przedsiębiorczości". Projekt skierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z powiatu sulęcińskiego oraz powiatu słubickiego. Celem realizowanego projektu jest wyrównywanie szans młodzieży poprzez dodatkowe zajęcia  z zakresu przedsiębiorczości, poprawa konkurencyjności uczniów w dalszym procesie kształcenia i na rynku pracy, aktywizacja społeczności lokalnej poprzez rozwój przedsiębiorczości wśród młodzieży oraz poprawa umiejętności interpersonalnych.

 

Spotkania rekrutacyjne zostały przeprowadzone w czterech zainteresowanych szkołach ponadgimnazjalnych: Zespole Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim, Zespole Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach, Zespole Szkół Technicznych w Słubicach, Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie.

Uczestnicy projektu wezmą udział w szkoleniu z zakresu:
- podstawowych aspektów funkcjonowania na rynku, 
- przygotowania i założenia własnej firmy,
- przygotowania biznesplanu, 
- umiejętności pozyskiwania finansowania zewnętrznego, 
- treningu personalnego poprawiającego umiejętności zarządzające.
Zajęcia prowadzone będą w oparciu o nowoczesne metody kształcenia: warsztaty, prezentacje multimedialne czy case studies.

Uczestnicy projektu wezmą ponadto udział w grze wirtualnej, której celem będzie utrwalanie uzyskanej wiedzy i umożliwienie jej sprawdzenia w wirtualnej rzeczywistości. Gra daje możliwość kreowania, przygotowania i zarządzania wirtualnym przedsiębiorstwem, pracy w grupie, wymiany doświadczeń. Wirtualne przedsiębiorstwa będą zaprezentowane podczas finału konkursu, który odbędzie się w listopadzie 2011r.

Spotkanie organizacyjne w Słubicach

W dniu 13 maja 2011r. w Zespole Szkół Technicznych w Słubicach odbyło sie spotkanie organizacyjne dla uczestników projektu "ABC Przedsiębiorczości". Spotkanie miało na celu szczegółowe omówienie projektu, zagadnień zaplanowanych do realizacji poczas zajęć ujętych w projekcie oraz ich harmongram. Uczestnicy projektu otrzymali materiały informacyjne. W szkole zostały rozwieszone plakaty informujące o udziale w projekcie.

Spotkanie organizacyjne w Sulęcinie

W dniu 08 czerwca 2011r. w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcine odbyło sie spotkanie organizacyjne dla uczestników projektu "ABC Przedsiębiorczości". Spotkanie miało na celu szczegółowe omówienie projektu, zagadnień zaplanowanych do realizacji poczas zajęć ujętych w projekcie oraz ich harmongram. Wśród uczestików zostały rozdane materiały informacyjne.

Spotkanie organizacyjne w Słubicach

W dniu 13 czerwca 2011r. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Rolniczych odbyło sie spotkanie organizacyjne dla uczestników projektu "ABC Przedsiębiorczości". Spotkanie miało na celu szczegółowe omówienie projektu, zagadnień zaplanowanych do realizacji poczas zajęć ujętych w projekcie oraz ich harmongram. Wśród uczestików zostały rozdane materiały informacyjne.

Rozkład zajęć w poszczególnych szkołach

Poniżej znajduje się harmonogram zajęć dla poszczególnych grup w szkołach. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00.

  Zespół Szkół Technicznych w Słubicach Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie
Grupa I II I II I II
2011-09-03 7   7   7  
2011-09-10   7   7   7
2011-09-17 7   7   7  
2011-09-24   7   7   7
2011-10-01 6   6   6  
2011-10-08   6   6   6
Suma godzin 20 20 20 20 20 20

W załączniku znajdują się wszystkie materiały szkoleniowe, które w formie papierowej znalazły się w Vademecum + materiały do gry Titan oraz dodatkowo prezentacje przygotowane na zajęcia przez trenerów.

Konkurs

Regulamin konkursu w ramach projektu ABC Przedsiębierczości. Dodatkowo w załączniku znajduje się harmonogram gry JA Titan oraz zgłoszenia do poszczególnych kategorii konkursowych.

Wyniki półfinałowe

 

Wyniki półfinału rozgrywek w grze symulacyjnej JA Titan w ramach projektu ABC Przedsiębiorczości

Zakończył się półfinał rozgrywek w grze symulacyjnej JA Titan. Przypomnijmy, że gra jest częścią zajęć z przedsiębiuorczości w ramach projektu ABC Przedsiębiorczości.

Gra daje możliwość kreowania, przygotowania i zarządzania wirtualnym przedsiębiorstwem, pracy w grupie, wymiany doświadczeń. W chwili obecnej zakończyły się rozgrywki półfinałowe. Gra cieszy się dużym zainteresowaniem uczestników, którzy z wielkim entuzjazmem zaangażowali się w role przedsiębiorców.

Do finału przechodzą drużyny:

  • ZSER_3 - PI 132
  • ZST_6 - PI 254
  • Titanic - PI 263
Więcej szczegółów -->

Konferencja podsumowująca projekt

17 listopada 2011 o godz. 10:00 w auli WSB odbyła się konferencja podsumowująca projekt połączona z finałem konkursu ABC Przedsiębiorczości. Podczas konferencji został przedstawiony przebieg projektu, ogłoszone zostały wyniki z gry strategicznej Titan. Zespoły zgłoszone do II kat. konkursu przedstawiły swoje konkursowe biznesplany.

Wynik finału gry Titan:

 Drużyna     PI      Miejsce    
 ZST_6  540 1
 ZSER_3  393 2
 Titanic  381 3

Wyniki konkursu najaktywniejszy uczestnik projektu:

Nazwisko Szkoła
 K. Rutnicka  ZSLiZ Sulecin 
 M. Lis  ZST Słubice
 G. Ciecierski  ZSLiZ Sulecin
 K. Staniak  ZSER Słubice
 M. Piwowarczyk   ZSER Słubice
 B. Biały  ZST Słubice

Najlepszy biznes plan:

"Seven Sins" Dance Club, autorstwa: K. Paździerskiej, M. Piwowarczyk, M. Popiołek, M. Sip

Kontakt

Biuro projektu ABC Przedsiębiorczości

tel./fax: 957-33-66-74
e-mail: m.petelczyc@wsb.gorzow.pl

 

 

więcej ...

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki