Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

prof. dr hab. Kazimierz Łastawski w WSB

Dnia 3 grudnia 2009 r. w Wyższej Szkole Biznesu odbył się wykład otwarty prof. dr hab. Kazimierza Łastawskiego pod tytułem „Polska racja stanu po wstąpieniu do UE”. Organizatorami wykładu byli: Wyższa Szkoła Biznesu oraz Polskie Towarzystwo Historyczne w Gorzowie Wlkp.

Podczas wykładu zaprezentowana została ewolucja treści polskiego interesu narodowego w ramach procesu integracji europejskiej, jak również warunki bezpiecznego rozwoju, problemy tożsamości kulturowej, suwerenności i integralności terytorialnej oraz działania mogące przyczyniać się do umocnienia pozycji i roli Polski w Unii Europejskiej.

Galeria

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki