Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Studia I stopnia

Zarządzenie nr 20/2010 Rektora Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp.

w sprawie: ustalenia godzin rektorskich dla studentów studiów niestacjonarnych dniu 27 listopada 2010 roku

Na podstawie § 7 ust.4 Regulaminu Studiów Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. oraz § 19 ust.1 Regulaminu Organizacyjnego Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp., zarządzam, co następuje:

§ 1
Ogłaszam w dniu 27 listopada 2010 roku od godziny 18.30 godziny rektorskie dla studentów studiów niestacjonarnych Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. na wniosek Rady Samorządu Studenckiego.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

dr inż. Maja Kiba-Janiak
Rektor
Wyższej Szkoły Biznesu
w Gorzowie Wlkp.
 

 

 

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki