Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Uczelnia Fundacja CIA Aktualności

Zmiana członków Zarządu i Rady Fundacji

Dnia 17.06.2010 r. powołany został nowy Zarząd oraz Rada Fundacji. Na wniosek Zarządu uległa również zmiana nazwy Fundacji ASK na Centrum Inicjatyw Akademickich.

W skład nowego Zarządu wchodzą: Szymon Kopiecki - Prezes, Jadwiga Wróbel - Wiceprezes, Joanna Dauksza - Wiceprezes, Katarzyna Ciołek - Tecław - członek Zarządu, zaś członkowie Rady to: Maja Kiba - Janiak - Przewodnicząca, Elżbieta Szczęśniak, Mariusz Florczak, Izabela Jasińka oraz Agata Rożewska. 

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki