Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Złożenie i obrona prac dyplomowych

UWAGA! Termin składania prac dyplomowych upływa 31 maja 2016 r.


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

1. Termin składania prac dyplomowych upływa 31 maja 2016 r.

2. Zgodnie z nowelizacją Ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” wszystkie prace dyplomowe podlegają obowiązkowej procedurze antyplagiatowej. Po zaakceptowaniu pracy przez Promotora i złożeniu jej w Dziekanacie, praca jest sprawdzana w Internetowym Systemie Antyplagiatowym Plagiat.pl. Szczegółowo opisana procedura znajduje się w Regulaminie antyplagiatowym.

3. Każda praca musi zawierać oświadczenie promotora o jej dopuszczeniu do obrony.

4. Praca musi być również napisana zgodnie ze Standardami Dyplomowania i wymogami redakcyjnymi.

5. Zasady składania i kryteria oceny prac dyplomowych oraz organizacja egzaminu dyplomowego zostały opisane w Standardach dyplomowania.

6. W zakładce Studia I stopnia >>> Pliki do pobrania znajdują się wszystkie niezbędne informacje (o których mowa wyżej), w tym pytania kierunkowe i specjalnościowe do egzaminu dyplomowego.

5. Obrony planowane są w terminie pomiędzy 17 czerwca a 3 lipca 2016 r.

6. Dyplomatorium odbędzie się w sobotę 9 lipca 2016 r. Godzina i miejsce zostaną ustalone i podane na początku lipca 2016 r.

 
W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Dziekanatem.

 

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki