Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Zapraszamy na salony - Akademicki Salon Kulturalny

„Ludzie wymagają od miasta, w którym mieszkają, chodników, kanalizacji, sklepów, bieżącej wody. My wymagamy kultury. To ona wyzwala ciało od zniewolenia pracą, pozwala wyrażać siebie, jednoczy społeczeństwo” - podkreślają inicjatorki powołania Fundacji Akademicki Salon Kulturalny przy Wyższej Szkole Biznesu.

Istnieje mnóstwo definicji kultury, często rozbieżnych, a nawet wzajemnie sprzecznych. Akademicki Salon Kulturalny, działający przy Wyższej Szkole Biznesu, skłania się ku kulturze wychodzącej z chęci zmian najbliższego otoczenia.
Gorzów Wlkp. to miasto, w którym mimo istnienia uczelni wyższych, brak kultury studenckiej. Znikoma jest działalność w dziedzinie poezji, piosenki, kabaretu czy estrady. Czas studencki, z racji, iż jest czasem świadomych wyborów, powinien być w życiu człowieka okresem twórczym. Pragniemy stworzyć kulturę studencką na miarę czasu obecnego. To dobry moment, aby pozwolić nowemu pokoleniu na stworzenie własnej tożsamości kulturowej.
Do współpracy z Salonem Kulturalnym pragniemy nakłaniać nie tylko studentów, lecz także młodzież licealną, gdyż to w nich drzemie nadzieja na rozwój kultury studenckiej w naszym mieście. Swym doświadczeniem wspierać Nas będą także pracownicy akademiccy, a także absolwenci. Jesteśmy przekonani, że wspólnymi siłami uda się nam rozwijać zainteresowania i uzdolnienia młodzieży.
Naszym celem będzie zapewnienie pełnej możliwości wszechstronnego rozwoju twórczej osobowości, rozwoju intelektualnego oraz kształtowania kreatywnych postaw i otwartości na innych. Mamy w planach organizację imprez zarówno kulturalnych jak i edukacyjnych. Przewidujemy liczne szkolenia, konkursy, wyjazdy integracyjne. Chcemy udzielać się w życiu kulturalnym miasta, powiatu i regionu.
Pragniemy być aktywni, by dzięki Akademickiemu Salonowi Kultury, ludzie tak jak my wymagali od miasta kultury.

Więcej informacji tel. 0957363684.

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki