Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Zapraszamy na "Zamyślenia pedagogiczne"

Wydział Nauk Humanistycznych oraz Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym „Przełom” z Gorzowa Wlkp. realizuje projekt pt. "Zamyślenia pedagogiczne". Projekt obejmuje cykl warsztatów skierowanych do pedagogów szkolnych oraz psychologów zainteresowanych pogłębieniem wiedzy z tematów objętych programem.

Program skrojony został „na miarę” potrzeb zgłoszonych wcześniej przez pedagogów, którzy spotkali się w Uczelni jesienią 2009 r., by przedstawić swoje problemy. Harmonogram projektu rozpisany został na trzy miesiące – po jednym warsztacie w kwietniu, maju i czerwcu.

Tematyka warsztatów:
1.    Uczeń w obszarze zaburzeń osobowościowych, w kierunku schorzeń psychiatrycznych własnych i/lub członka rodziny.
2.    Charakterystyka i przeciwdziałanie wykorzystywaniu dopalaczy przez młodzież.
3.    Samopomoc rówieśnicza w przeciwdziałaniu zjawisku narkomanii.


Zajęcia realizowane będą przez wybitnych znawców prezentowanej problematyki - przez lekarza psychiatrę Zbigniewa Kędrackiego z Ośrodka dla Osób Uzależnionych przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworku oraz  przez prof. Jacka Kurzępę – socjologa młodzieży.

Kolejne spotkania zaplanowano 19 maja 2010 r. o godz. 10.00 oraz 9 czerwca 2010r. o godz.10.00.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres a.moroch@wsb.gorzow.pl lub pod numerem tel. 95 733 66 67.

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki