Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Zamyślenia pedagogiczne

Dnia 17.06. 2010 r. odbył się ostatni z cyklu warsztatów "Zamyślenia pedagogiczne". Projekt realizowany przez Wyższą Szkołę Biznesu w Gorzowie Wlkp. oraz Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym „Przełom” z Gorzowa Wlkp. obejmował cykl warsztatów skierowanych do pedagogów szkolnych oraz psychologów zainteresowanych pogłębieniem wiedzy z tematów objętych programem.

Program skrojony został „na miarę” potrzeb zgłoszonych wcześniej przez pedagogów, którzy spotkali się w Uczelni jesienią 2009 r., by przedstawić swoje problemy. Harmonogram projektu rozpisany został na trzy miesiące – po jednym warsztacie w kwietniu, maju i czerwcu. Zajęcia realizowane były przez wybitnych znawców prezentowanej problematyki - lekarza psychiatrę Zbigniewa Kędrackiego z Ośrodka dla Osób Uzależnionych przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworku oraz przez prof. Jacka Kurzępę – socjologa młodzieży.

Galeria

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki