Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Centrum Mediacji Współpraca uczelni z pracodawcami Staże dla absolwentów

Zakończenie II-giej edycji staży.

Zakończyliśmy już trzy miesięczne płatne staże dla absolwentów WSB.

Serdecznie wszystkim dziękuję za pomoc i zangażowanie. Liczymy na współpracę podczas organizowania w przyszłym roku kolejnej już trzeciej edycji płatnych staży.

Nasi stażyści podczas spotkań z opiekunem staży ze strony uczelni wyrażali swoje zadowolenie z odbywanego stażu.

Pracodawcy również wysoko oceniali naszych stażystów. Przeprowadziliśmy badania wśród pracodawców którzy od sierpnia do października 2012r. przyjęli absolwentów Wyższej Szkoły Biznesu na płatny staż.

Wszyscy badani pracodawcy byli zadowoleni ze współpracy ze stażystami (w tym 83% w pełni, a 17% w znacznym stopniu). Absolwenci WSB zostali ocenieni jako osoby samodzielnie wykonujące zadania, potrafiące pracować zespołowo, skuteczne w rozwiązywaniu problemów oraz odpowiedzialne. Pracodawcy podkreślali, że stażyści (absolwenci WSB) nie tylko spełnili ich oczekiwania, ale również w istotnym stopniu wspomogli firmę/ instytucję w wykonywaniu zadań

Na zakończenie stażu uczelnia przygotowała dla każdego absolwenta certyfikat potwierdzający odbycie stażu.

Jako niespodziankę absolwenci otrzymują też referencje lub opinie przygotowane przez swoich opiekunów ze strony pracodawcy. Dodatkowy dokument pozwoli na wzbogacenie ich atrakcyjności na rynku pracy.

 

Ewa Fedorowicz

Opiekun praktyk i staży

Załączniki do artykułu:
Folder informacyjny

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki