Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

XV uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2011/2012

Pierwszego października 2011 r. w auli Wyższej Szkoły Biznesu odbyła się uroczysta XV Inauguracja nowego roku akademickiego dla obecnych oraz 300 nowych studentów kierunków Zarządzanie, Socjologia i Gospodarka Przestrzenna oraz słuchaczy studiów podyplomowych.

 

Historię czternastu poprzednich inauguracji przypomniała dr Anna Czekirda, dziekan WNH, wskazując na rolę jaką w powstaniu i rozwoju uczelni pełnili pomysłodawca i pierwszy kanclerz WSB Alfred Piątek oraz dr Maria Wójtowicz, która przez 10 lat sprawowała funkcję rektora. Obecna Rektor WSB dr inż. Maja Kiba-Janiak przedstawiła dokonania Uczelni w ubiegłym roku akademickim, a kanclerz Anna Siwko wskazała na wyzwania, jakie stoją przed Uczelnią w obecnym roku. Znowelizowana Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym pozwoli tak zmodernizować program kształcenia, by jeszcze lepiej dostosować ofertę do zmieniających się potrzeb przedsiębiorców i instytucji społecznych. Dzięki powstałej w ubiegłym roku Radzie Biznesu składającej się z przedstawicieli największych firm zlokalizowanych w naszym regionie, pod przewodnictwem Wiceprezydenta Miasta pani Ewy Piekarz, udało się już wprowadzić zmiany w programach niektórych specjalności na kierunku Zarządzanie. Ważnym wyzwanie będzie także pozyskanie studentów zagranicznych czego dowodem była obecność gościa z Bangladeszu prezesa firmy CN GLOBAL Reaul’a Karima.
Taka szczególna okazja, jaką była XV Inauguracja, zgromadziła wielu znakomitych gości, którzy nie szczędzili ciepłych słów pod adresem pierwszej samodzielnej uczelni naszego miasta. Wszyscy podkreślali ścisły związek Uczelni z praktyką gospodarczą i aktywność w sferze badań naukowych na rzecz naszego regionu i miasta. Wojewoda lubuska Helena Hatka, socjolog z wykształcenia, podkreślała z uznaniem wartość podejmowanych przez Uczelnię działań prowadzących do wzmocnienia więzi z lokalnym rynkiem pracy. Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup A. Dyczkowski, cytując fragment przemówienia pani rektor, podkreślał rolę jaką spełnia szkoła wyższa w kształtowaniu charakterów, a także tworzeniu więzi między studentami. Senator H.M. Woźniak wspominał lata współpracy z Uczelnią, w tym w charakterze wykładowcy. Z ust gości, w tym przedstawicieli świata biznesu i samorządu, padło wiele zapewnień o gotowości współpracy i wspierania Uczelni w jej dalszych działaniach. Wśród gości, którzy zaszczycili uroczystość swoją obecnością byli m.in.: Witold Pahl – Poseł na Sejm RP, Krystyna Sibińska przewodnicząca Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz Grażyna Wojciechowska – jej wiceprzewodnicząca, dr Ewa Pawlak –dyrektor Wydziału Kultury UM, Roman Sondej – Lubuski Kurator Oświaty, Józef Kruczkowski – starosta gorzowski, dr n.med. Janusz Doś, prodziekan Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp., dr Przemysław Sławiński, prorektor PWSZ, Ryszard Barański przewodniczący Zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców, Stanisław Owczarek dyrektor Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wlkp., przedstawiciele zaprzyjaźnionych firm i instytucji – Faurecia, Vetoquinol Biowet, Powiatowy Urząd Pracy, Zespół Szkół Mechanicznych z Gorzowa oraz Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych z Sulęcina.
Wyższa Szkoła Biznesu po raz trzeci przyznała statuetkę „PARTNER W EDUKACJI”. Tegoroczne wyróżnienie, za szczególne zaangażowanie we współpracę z naszą uczelnią przyznano pani Janinie Grzecznowskiej dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych. W tym roku z rąk Kanclerza stypendium „Indeks dla najlepszych” otrzymał Pan Kacper Szupryczyński, który otrzymał 100% dofinansowania nauki na I roku studiów. Inauguracji towarzyszył także wykład dr hab. Arnolda Bernaciak pt. Gospodarka i środowisko: o możliwości drogi na skróty, a także koncert kwartetu instrumentów dętych blaszanych ze Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Gorzowie Wlkp., którego opiekunem jest Pan Tadeusz Sinkowski.

Galeria

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki