Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

XIX Sprawozdawcze Zebranie Ogólne LOP

W dniu 17 maja 2010r. odbyło się XIX Sprawozdawcze Zebranie Ogólne LOP. W spotkaniu wzięli udział między innymi Poseł  Jan Kochanowski, Poseł   Witold Pah, Wicewojewoda Jan Świrepo, Jerzy Korolewicz Prezes ZIPH, Prezes Wojewódzkiego Sejmiku Gospodarczego Władysław Komarnicki oraz Szymon Kopiecki Kanclerz Wyższej Szkoły Biznesu.

Celem spotkania było podsumowanie ubiegłorocznych działań Lubuskiej Organizacji Pracodawców oraz wybory uzupełniające do Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Kanclerz WSB został wybrany na członka Komisji Rewizyjnej.

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki