Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Wyższa Szkoła Biznesu zrealizuje badania naukowe

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na realizację projektu badawczego pt. „Badanie świadomości i potrzeb informacyjno – edukacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze eko – zarządzania w województwie lubuskim”, w ramach Konkursu „Fundusze europejskie na poziomie NSS” – III edycja, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

 

Celem głównym projektu będzie przeprowadzenie badań mających na celu ustalenie poziomu świadomości i gotowości podjęcia działań w obszarze eko – zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach w województwie lubuskim. Badania będą też miały na celu wskazanie potencjalnych obszarów tematycznych potrzeb szkoleniowo – edukacyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach np. w podziale na branże.
Zrealizowane w ramach projektu badania pozwolą również na określenie jakie jest zainteresowanie wdrażaniem rozwiązań proekologicznych w małych i średnich przedsiębiorstwach zlokalizowanych w województwie lubuskim.
Kierownikiem naukowym projektu jest dr Katarzyna Cheba.


Kontakt:

dr Katarzyna Cheba, k.cheba@wsb.gorzow.pl


 

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki