Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym EBC*L

30 czerwca 2009r. została podpisana umowa akredytacyjna, na mocy której Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. uzyskała status Akredytowanego Centrum Egzaminacyjnego EBC*L. Warunkiem przyznania statusu Centrum Egzaminacyjnego EBC*L był pozytywny wynik postępowania akredytacyjnego w tym audytu bazy dydaktycznej, kwalifikacji kadry oraz weryfikacja i ocena jakości przeprowadzanych zajęć, kursów i szkoleń z zakresu ekonomii.

W nowym roku akademickim 2010/2011 w ofercie edukacyjnej WSB znajdą się szkolenia i kursy przygotowujące do egzaminu EBC*L.
Idea europejskiej certyfikacji ekonomicznej EBC*L została zainicjowana w 2002 roku przez wybitnych przedstawicieli świata biznesu, administracji i nauki, na czele z Univ.-Prof. Dr. Dr. Gerhardem E. Ortnerem. EBC*L jest systemem egzaminacyjnym opartym na teorii i praktyce. Zapewnia absolwentom szkoleń na poziomie A zdobycie podstawowej wiedzy ekonomicznej. Niezależnie od tego gdzie został zdany egzamin EBC*L, czy to w Austrii, w Wielkiej Brytanii, czy w Polsce wiedza jest porównywalna.

Certyfikat EBC*L (European Business Competence* Licence), czyli Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych to świadectwo praktycznej wiedzy z zakresu ekonomii i finansów oraz prawa spółek.
Certyfikat EBC*L to świadectwo bezterminowo potwierdzające wiedzę ekonomiczną, którym można się posługiwać bez względu na kraj. Wydawany jest przez niezależną Kapitułę Egzaminacyjną Europejskiego Kuratorium Kompetencji Biznesowych w Padeborn. Uzyskując certyfikat potwierdza się swoją aktualną wiedzę ekonomiczną, która coraz częściej jest również wymagana u pracowników z wykształceniem nieekonomicznym.
Zdobycie certyfikatu wskazuje przede wszystkim na zaangażowanie, motywację i chęć podniesienia swojej wiedzy oraz kwalifikacji, co jest niezbędne do uzyskania sukcesu zawodowego.
Certyfikat EBC*L to:

  • powszechnie uznawana forma samodoskonalenia i sprawdzenie własnych umiejętności,
  • skuteczny sposób na wyróżnienie się na rynku pracy.

Więcej na temat kursu EBC*L w Wyższej Szkole Biznesu >>link

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki