Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Wysoka jakość kształcenia w WSB według Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej

W ubiegłym roku Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. uzyskała dwie pozytywne akredytacje PKA na kierunkach Zarządzanie oraz Socjologia. Obydwie oceny zostały uzyskane na najdłuższy możliwy okres – 6 lat. Zdaniem Marka Rockiego – Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej „pozytywna ocena oznacza, że kierunek przeszedł naszą weryfikację, można się na nim spodziewać dobrze zbudowanego programu, dobrych nauczycieli akademickich i dobrej infrastruktury, co zazwyczaj oznacza wysoką jakość nauczania. Otrzymuje ją kierunek, który spełnia m.in. wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne”.

Czytaj dalej wywiad z M. Rockim...

Kierunki studiów pierwszego stopnia prowadzone w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp. już czterokrotnie otrzymały pozytywne akredytacje PKA dotyczące jakości kształcenia.

Od 2006 r. w WSB funkcjonuje Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia, którego istotnym elementem są opinie studentów i absolwentów zbierane w formie anonimowych ankiet oraz wywiadów. W minionym roku akademickim ocenie zostało poddanych 61 nauczycieli akademickich prowadzących wykłady, konwersatoria, ćwiczenia, warsztaty, lektoraty oraz laboratoria. Zebrano 1372 ankiety studenckie. Średnia ocena nauczycieli oraz prowadzonych przez nich zajęć to 4,59 (w skali 5-2).

Studenci szczególnie doceniają aktywne formy prowadzenia zajęć w naszej Uczelni, co zdaniem wielu absolwentów WSB, wyróżnia Wyższą Szkołę Biznesu na tle innych uczelni. Wykładowcy WSB powszechnie wykorzystują metody aktywizujące studentów: pracę w grupach, studia przypadków, dyskusje, odgrywanie ról, prezentacje studenckie.
Absolwenci często podkreślają, że Wyższą Szkołę Biznesu wyróżnia także indywidualna obsługa studenta oraz przyjazna atmosfera studiowania.

Badania wykazały, że 95% absolwentów jest zadowolonych z wyboru studiów w Wyższej Szkole Biznesu, a wiedza zdobyta w trakcie studiów w WSB jest im potrzebna nie tylko w życiu zawodowym, ale również prywatnym. Absolwentom kierunku Zarządzanie szczególnie przydają się zajęcia z zakresu rachunkowości, finansów oraz zarządzania kadrami. Natomiast absolwenci Socjologii cenią sobie zajęcia z zakresu kształtowania umiejętności społecznych (jak psychologia społeczna, komunikacja, negocjacje) oraz zajęcia związane z przejawami życia społecznego, w tym patologie społeczne i praca socjalna.

WSB, jako jedyna uczelnia w województwie lubuskim, została już sześciokrotnie uhonorowana przez Akademickie Centrum Informacyjne z Poznania znakiem „Wiarygodna Szkoła”. To potwierdzenie, że nasza Uczelnia jest placówką godną zaufania.

Więcej o jakości kształcenia w WSB w zakładce Uczelnia.

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki