Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Wykład otwarty prof. Kazimierza Łastawskiego

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. oraz Polskie Towarzystwo Historyczne w Gorzowie Wlkp. są organizatorami wykładu otwartego prof. dr hab. Kazimierza Łastawskiego pod tytułem „Polska racja stanu po wstąpieniu do UE”, który odbędzie się 3 grudnia 2009 r. o godz. 10.00  w Auli Wyższej Szkoły Biznesu przy ul. Myśliborskiej 30 w Gorzowie Wlkp.

      Prof. dr hab. Kazimierz Łastawski to jeden z najbardziej znanych i cenionych politologów. Jest nauczycielem akademickim Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Politolog i historyk stosunków międzynarodowych. Niewątpliwe znakomity specjalista z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych i europeistyki. Działalność badawcza profesora Kazimierza Łastawskiego koncentruje się wokół problemów europeistyki, polskiej racji stanu i metodologii badań politologicznych. Profesor Kazimierz Łastawski jest również członkiem wielu organizacji naukowych, m.in. Komitetu Prognoz przy Prezydium PAN Polska 2000 Plus, jak również autorem licznych publikacji z zakresu przeszłości i teraźniejszości Unii Europejskiej.
     Podczas wykładu w dniu 3 grudnia zaprezentowana zostanie ewolucja treści polskiego interesu narodowego w ramach procesu integracji europejskiej, jak również warunki bezpiecznego rozwoju, problemy tożsamości kulturowej, suwerenności i integralności terytorialnej oraz działania mogące przyczyniać się do umocnienia pozycji i roli Polski w Unii Europejskiej.

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki