Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Studia I stopnia

Wybory do Samorządu Studenckiego

Wielu z Was zadaje często pytanie:
„Czym jest Samorząd Studentów”.
Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta.
Samorząd Studencki w swej naturze jest instytucją, której siłą napędową są studenci i sprawy z nimi związane. Tworzą go wszyscy studenci Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. 

 

Podstawowym zadaniem Samorządu Studentów WSB jest reprezentowanie interesów braci studenckiej.
Rada Samorządu wybierana jest spośród wszystkich studentów Uczelni.
Samorząd Studentów pośredniczy w kontaktach pomiędzy studentami oraz reprezentuje studentów wobec władz Uczelni, aktywnie uczestnicząc w podejmowaniu decyzji dotyczących jej spraw oraz dalszego rozwoju. Przedstawiciele Samorządu są członkami Rad Wydziałów i Senatu WSB, mając wpływ na prace tych organów decydujących o programie i toku studiów.
Obszarem zainteresowania Samorządu Studentów są sprawy dydaktyki i jakości kształcenia oraz sprawy socjalno-bytowe. Poprzez swoje działania Samorząd stara się urozmaicać życie studenckie organizując imprezy kulturalno - rozrywkowe oraz integracyjne.


Zapraszamy wszystkie osoby chcące zaangażować się w prace Samorządu Studentów o zgłaszanie swoich kandydatur do Rady Samorządu.
Zgłoszenie kandydatury obejmuje: imię i nazwisko, kierunek, grupa, e-mail, telefon.

Informacje proszę przesłać do dnia 18 października na adres: r.furmaniak@wsb.gorzow.pl

Wybory do Rady odbędą się w dniach od 22.10.2010 do 30 10.2010

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki