Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Wybory do Rad Wydziałów

Zgodnie z postanowieniami Statutu WSB w dniu 19 września 2008 Założyciel powołał Wydziałowe Komisje Wyborcze i zarządził wybory do Rady Wydziału na Wydziale Nauk Ekonomicznych oraz Rady Wydziału na Wydziale Nauk Humanistycznych.

Wybory odbywać się będą w terminie od 01 października do 01 listopada 2008. Kadencja Rady Wydziału rozpoczyna się 01 listopada 2008 r.
Harmonogram wyborów:
  1. do 19 października – zgłoszenia kandydatów
  2. do 23 października– uzyskanie pisemnej zgody kandydatów
  3. 24-29 października– przeprowadzenie wyborów
  4. 31 października – ogłoszenie wyników.
W skład Rady Wydziału wchodzą:
  •  Dziekan
  •  Prodziekan
  •  Sześciu przedstawicieli nauczycieli akademickich wydziału
  •  Jeden przedstawiciel pozostałych pracowników wydziału
  •  Przedstawiciele studentów.
Kandydata na przedstawiciela nauczycieli akademickich zgłasza, co najmniej trzech nauczycieli akademickich. Zgłoszenie dokonuje się na piśmie przewodniczącemu Wydziałowej Komisji Wyborczej wraz z pisemną zgodą kandydata.
Osoby, których kandydatury zostaną zaproponowane będą poinformowane
w formie pisemnej i poproszone o podpisanie zgody na kandydowanie.

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki