Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Wręczono statuetki LODOŁAMACZY 2010 !

1 czerwca 2010 roku podczas Gali Finałowej Regionalnego Wielkopolskiego Etapu Konkursu Lodołamacze 2010, Wyższa Szkoła Biznesu otrzymała srebrny medal, zajmując II miejsce w kategorii Pracodawca Nieprzedsiębiorca.

Ideą konkursu Lodołamacze jest nagradzanie firm, przedsiębiorców i osób prywatnych wybitnie angażujących się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych, tworzących nowe i coraz lepszej jakości miejsca pracy oraz dostrzegających sens i konieczność ich aktywizacji zawodowej.
Statuetka Lodołamacza jest wyróżnieniem dla tych, którzy decydując się na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, jednocześnie prowadzą wobec nich przyjazną politykę personalną, przełamują bariery, walczą z niechęcią i obojętnością społeczeństwa.
Istota Konkursu Lodołamacze zawiera się w czterech punktach:
•    promocja przedsiębiorstw, które wyróżniają się profesjonalną polityką personalną, w sposób szczególny otwartą na problemy osób niepełnosprawnych,
•    zachęta do tworzenia nowych miejsc pracy dla pracowników niepełnosprawnych oraz podnoszenia standardu już istniejących,
•    pomóc w zarządzaniu zasobami ludzkimi osób niepełnosprawnych poprzez wskazanie odpowiednich wzorców i analizę poziomu inwestowania w rozwój niepełnosprawnych pracowników oraz klimatu i kultury organizacyjnej przedsiębiorstw zatrudniających osoby niepełnosprawne,
•    propagowanie wśród pracodawców działalności prospołecznej oraz członkostwa w organizacjach pozarządowych.
Konkurs podzielony został na dwa etapy: regionalny – wyłaniający laureatów poszczególnych rejonów kraju, oraz centralny – w którym finaliści zmierzą się w walce o laur Lodołamaczy 2010. Regionalni zwycięzcy automatycznie przechodzą do Centralnego Etapu Konkursu, w którym Kapituła wyłoni ogólnopolskich Lodołamaczy 2010.
 

Galeria

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki